Mūsu panākumi 12. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Gadalaiki – rudens”

Untitled2    13. aprīlī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika 12. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki – rudens” 6.-9. klašu skolniecēm. Olimpiāde notika 2 kārtās.

    1. kārtā skolniecēm bija jāfotografē rudens motīvi, vienu vai vairākus no tiem bija nepieciešams izmantot kā ierosmes avotu skiču izveidei getrām, pulsa sildītājiem (maučiem), puscimdiem (6.-7. klase) un zeķēm, puscimdiem vai cimdiem (8.-9. klase). Viena no skicēm bija jārealizē praktiski, izmantojot jebkuras tekstiltehnikas un tekstilmateriālus.

Kopumā uz Rīgu bija nosūtīti 238 skolēnu darbi no visas Latvijas, uz olimpiādes 2. kārtu uzaicināti 130 skolēni, to skaitā Ilūkstes novada skolnieces: Jolanta Daukste (7. klase, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola); Ieva Isoda (9. klase, Ilūkstes 1. vidusskola); Zlata Bjalkovska (9. klase, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola).

Olimpiādes 2. kārtā uzaicinātie dalībnieki klātienē patstāvīgi veica radošu praktisku darbu atbilstoši nosacījumiem.

Rezultāti ir iepriecinoši, jo visas skolnieces ieguva Pateicības par piedalīšanos olimpiādes 1. un 2. kārtā un dāvaniņas, bet Zlata Bjalkovska par praktisko darbu ieguva augsto 3. pakāpi un saņēma vērtīgu dāvanu! Apsveicam Zlatu!

Kamēr meitenes izpildīja radošo uzdevumu, skolotājas varēja iepazīties ar 4. atklātās mājsaimniecības olimpiādes „Iedvesmojies no sava meistara!” dalībnieku pētījumu un radošajiem praktiskajiem darbiem, apmeklēt izstādi, pastrādāt dažādās radošās darbnīcās.

Paldies meitenēm un skolotājām par ieguldīto darbu un laiku!

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju

metodiskās apvienības vadītāja

Veslava Linčika

 

Untitled1