Miķelītis, šurp nākdamis…

Picture 006      29. septembrī Eglaines pamatskolas pirmsskolas grupas „Mārītes” bērni un 1.-5. klašu skolēni pulcējās mūzikas kabinetā, lai godinātu bagāto Miķelīti. Skolotāja Maija iepazīstināja visus ar Miķeļdienas tradīcijām. Bērni aktīvi minēja mīklas, par ko Miķelītis viņiem bija atsūtījis skaistus un sulīgus ābolus.

   2. klases skolēni bija iemācījušies tautasdziesmas par Miķelīti. Sākumskolas ansambļa meitenes iepriecināja ar skaistajām rudenīgajām dziesmām. Bērni no „Mārīšu” grupiņas rotaļā parādīja, „kā maizīte aug”. Priecīgs un jautrs brīdis pienāca tad, kad visi devās rotaļās.

Paldies par aktīvu darbošanos visiem bērniem un skolotājām Anitai, Irēnai, Lilitai un Ivetai.

 

Mūzikas skolotāja

Maija Žigajeva

 

 

Picture 009

Picture 010

Picture 013

Picture 018

Picture 021

Picture 023