Mājražotāji un lauku uzņēmēji tiek aicināti uz diskusiju par nozarē aktuāliem jautājumiem

     Ilūkstes novada pašvaldība aicina novada esošos un potenciālos mājražotājus, lauku uzņēmējus uz Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros rīkotu diskusiju Prasības mājražošanas uzņēmumam. Mājražotāju savstarpējas sadarbības veidošana” 3. februārī plkst. 10.00 Ilūkstes novada kultūras centrā.

    Diskusijā piedalīsies Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidlatgales pārvaldes vadītājs Antons Lazdāns, Daugavpils konsultāciju biroja vadītājs Guntars Melnis. Par LEADER projektu nosacījumiem mājražošanas jomā stāstīs partnerības Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele.

Aicinām iepazīties ar diskusijas darba kārtību.