Mācību gada noslēgums Bebrenes VP vidusskolā

mac gada noslegums       Kad gaisā lido pieneņpūkas un reibina maijpuķīšu smarža, ir pienācis pēdējais skolas gada mēnesis. Mūsu skolā tas bija īpaši aktīvs.

      Īsi pirms mācību gada izskaņas Bebrenes VP vidusskolā Aerobikas festivāls „Pretī vasarai”. Visus klātesošos ar saviem priekšnesumiem priecēja 1.-11. klašu skolēni, 1. veterināru un apvienotā 1. un 2. pavāru un ēdinātāju kursu audzēkņu komandas. Sportisko un atraktīvo skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija – Bebrenes VP vidusskolas absolvents Rihards Bondarenko, latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Rubļevska un Bebrenes VP vidusskolas audzēkne Marika Boguša.

        Par ceļojošā kausa īpašniekiem šogad kļuva 3. klase, 8. klase un 11. klase. Pozitīvas emocijas un jaunu pieredzi   ieguva ikviens pasākuma dalībnieks.

         Sporta zālē sacensību dalībniekus atbalstīja līdzjutēji – vecāki, skolotāji un citi interesenti. Zālē valdīja patīkama un jautra atmosfēra.

        No 2. līdz 6. maijam notika tradicionālā vecāku nedēļā. Visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas un iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs.

       2. maijā skolā viesojās nākamie pirmklasnieki un viņu vecāki. Tikšanās laikā valdīja jautra un radoša atmosfēra.

      3. maijā notika konkurss “Es mīlu Tevi, Latvija!” Dažādos konkursos savu erudīciju demonstrēja 9., 10., 11., 12. klases skolēnu, profesionālās izglītības nodaļas audzēkņu un vecāku komandas. Konkursa dalībnieki pierādīja, ka zina latviešu filmas, dziesmas, vecvārdus un arī Latvijas vēsturi un tradīcijas.

       Robotika ir viena no jaunākajām un aktuālākajām tehniskās jaunrades jomām.

     Šajā mācību gadā Bebrenes VP vidusskolas 2,. 3.klases skolēniem tika piedāvāta iespēja darboties robotikā. Skolēni apguva darbu ar Lego Mindstorms robotikas konstruktoriem. Nodarbību laikā skolēni iepazinās ar elektromotoru, zobratu pārnesumu, krāsu un attāluma sensoriem, to nozīmi iekārtas darbībā, kā arī ieskatu programmēšanā.

     3. maijā mūsu skolā viesojās Ilūkstes novada informātikas skolotāji kopā ar 2., 3.klašu skolēniem, lai iemācītos praktiski konstruēt robotus, programmēt darbības. Nodarbības tika organizētas 2 grupās. Viena grupa konstruēja robotus, otra programmēja robotiem komandas. Grupu darbu vadīja informātikas skolotāja Airita Šuksto, 2.klases skolēni – Dmitrijs Iļjins, Adrians Ivo Šaršuns, Valters Vasiļevskis un 3.klases skolēni – Reinis Krasausks, Matīss Ļubomirskis, Rinalds Studāns.

Nodarbību beigās skolēni un skolotāji demonstrēja konstruētos robotus un ieprogrammētas komandas. Semināra dalībnieki bija gandarīti par savu paveikto darbu un aizrautīgu laika pavadīšanu.

      Pēc nodarbībām pie skolas ciemiņus gaidīja jautrs izbrauciens ar karieti zirgu pajūgā.

      6. maijā notika konkurss “Māmiņ, svētki tev!” Sirsnīgā un draiskā atmosfērā mazie un lielie skolas bērni savām māmiņām veltīja dziesmas, dzejoļus un dejas.

      10.maijā Daugavpilī notika profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”. Noslēguma pasākumā un koncertā Vienības laukumā klātesošos priecēja arī Bebrenes VP vidusskolas tautas deju kolektīvs “Lāse” un vokālais ansamblis. Radošajās darbnīcas vadīja skolotājas Elga Vuškāne un Olga Dogžina ar savām audzēknēm. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja izklaidēties klubā “Queen”. Bija jauki atkal satikt draugus no Rēzeknes, Malnavas un Daugavpils. Svētkos valdīja pozitīva un radoša gaisotne. Paldies skolotājām Ritai Kalvānei, Ainai Razminovičai, Olgai Dogžinai un Elgai Vuškānei par ieguldīto darbu!

      Skaista saulaina 10.maija diena, debesīs neviena mākonīša… Jauks laiks ceļojumam… Apciemojām poddari Mareku Zavodnoju – cilvēku, kurš gatavo melnā māla traukus. Tas ir kaut kas fantastisks. Bez virpas, tikai roku darbs. Apskatījām darbus, noklausījāmies stāstu – kā top trauki, kā darbojas ceplis.

       Pa ceļam uz Kapu kalnu – Bebrenes baznīca, dievnams, kurā vēl joprojām darbojas 19.gs. ērģeles. Vecajos kapos apglabāti daudzi vācu un krievu kareivji, kuri miruši vietējā lazaretē. Saglabājušās kapu plāksnītes ar uzvārdiem un dienesta pakāpēm. Šajos kapos uz daudzām kapu plāksnēm lasāmi uzraksti poļu valodā… Šeit apglabāti grāfu Plāteru ģimenes locekļi.

       Un tad …uz Akmeņupīti, kur veicām daudz atraktīvu uzdevumu un spēļu. Visu laiku, ko tur pavadījām, nerima jautrība un smiekli. Uzdevumi sekoja viens aiz otra: izšķirot pupiņas no prosas graudiem, ar taustes palīdzību atminēt, kas paslēpts maisiņos, sekojot pavedienam, iziet labirintu, uzcelt piramīdu no akmeņiem, kas atrodas upītē… Varēja izbaudīt ūdens dzestrumu, kas tik karstā laikā likās patīkami. Slāpes veldzēja Možuma avotiņš. Visi piedalījās „Dabas spēlē”, kurā, atbildot uz norādēm, varēja gan uzzināt ko jaunu, gan atkārtot jau zināmo.

       Pēdējais pieturas punkts – ugunskura iekuršana, virtuļu cepšana … Un ceļojums galā… Jautrība nerimstas… Netraucē ne karstā saule, ne odi…

      13. maijā notika Pēdējā zvana svētki. Atvadu vārdus skolas zvanam Bebrenē veltīja mūsu skolas lieliskais četrinieks – Ilze, Linda, Rūdolfs un Žanis. Gaviļniekiem apsveikuma vārdus teica Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās skolas direktore Ē. Šaršune. 12. un 9. klases skolēnus sveica skolasbiedri. Pasākums noslēdzās ar Ziedu ceļu, kad skolēni vēlreiz pārstaigāja skolas gaiteņus un saņēma ziedus.

      30. maijā Bebrenes VP vidusskolas skolēni pulcējās kopā, lai teiktu ardievas 2015./2016. m.g. Izvērtējot visa gada aktivitātes katra klase ieguva savu titulu, sākumskolā – “Tu man es Tev”, “Dzīve paātrinājumā”, “Bumba ar laika degli”, pamatskolā – “Kling – klang esam klāt”, “Tālāk, ātrāk, augstāk”, “Personību kokteilis” un vidusskolā – “Lēnāk brauksi, tālāk tiksi”, “Zvaigžņu brīdis”. Atzinības un pateicības rakstus saņēma skolēni, kas ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sporta sacensībās. Diplomus, ziedus un pateicības vārdus saņēma arī skolotāji un skolas tehniskie darbinieki. Katrs skolas darbinieks kā dāvanu saņēma koka lellīti bez sejas. Skolas direktore atgādināja, ka katrs pats ir sava tēla veidotājs ģimenē, darba vietā, Latvijā. “Putniņu deja” ir kļuvusi par pēdējās skolas dienas tradīciju, kad visi skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki jautrā noskaņā iedejo vasarā. Uz asfalta uzziedēja katras klases veidotās ziedu kompozīcijas.

       Mēs lepojamies ar to, ka sākumskolas skolotāja Evita Skrimble ir kļuvusi par Latvijas izglītības fonda rīkotā konkursa “Jaunais pedagogs” laureāti.

       Bebrenes VP vidusskolas skolotāja Aija Rubļevska ir kļuvusi par Gada skolotāju, bet 9.klases skolēns Ilmārs Mežaraups par gada skolēnu Ilūkstes novadā 2015./2016.m.g. Viņu lielākais sasniegums ir iegūtā 3.vieta latviešu valodas un literatūras 42. valsts olimpiādē 8.-9.klasēm.

      Neskatoties uz to, ka profesionālās izglītības nodaļas audzēkņiem eksāmenu laiks turpināsies līdz jūnija beigām, Bebrenes VP vidusskolas kolektīvs novēl visiem novada skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolu darbiniekiem saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru.

     Foto skatīt šeit

                                                                        Direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere