Mācību gada izskaņa Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

IMG 2359     Kā allaž katra mācību gada nogale saistās ar kopsaucēja noteikšanu veikumam visa mācību gada garumā. Tas nozīmē, ka prieka un gandarījuma deva tiek tiem, kas blakus saviem tiešajiem pienākumiem apliecinājuši darba spējas, pacietību, radošo potenciālu, kā arī apzinājušies, ka cilvēka griba veikt vairāk un centieni būt kaut kādā jomā labākajam vainagojas ar uzvarām.

   Svinīgā pasākuma laikā skolas Lielajā zālē direktore Alite Kudiņa ar lepnumu atzina, ka šis mācību gads daudziem mūsu skolā ir bijis īpašs, jo iegūta 3. vieta valsts atklātajā olimpiādē mājturībā un tehnoloģijās 9. klases izglītojamajai Zlatai Bjalkovskai (gatavoja skolotāja V. Linčika), 1. vieta latviešu valodas un literatūras starpnovadu olimpiādē mazākumtautību programmā un starts valsts olimpiādē 7. klases izglītojamajai Alīnai Vasiļjevai (gatavoja skolotāja Z. Ķedere), 3. vieta matemātikas olimpiādē 7. klases izglītojamajam Vladam Sokolovam (gatavoja skolotāja B. Malaja), 3. vieta krievu valodas kā svešvalodas olimpiādē 11. klases izglītojamajam Robertam Boliņam (gatavoja skolotāja I. Malāne), kā arī 2. vieta reģionālajā daiļlasītāju konkursā 9. klases izglītojamajai Anastasijai Mašņukai (gatavoja skolotāja Z. Ķedere).

Pasākuma laikā tika godināti arī mūsu skolas sportisti, kuri sasnieguši labus rezultātus gan sporta spēlēs, gan vieglatlētikā, kā arī tika paziņoti uzvarētāji nominācijās: Gada izglītojamais mācību darbā – Katrina Baltmane (sākumskola), Alīna Vasiļjeva (pamatskola), Roberts Boliņš (vidusskola); Gada izglītojamais audzināšanas darbā – Mikus Kūliņš (sākumskola), Anastasija Mašņuka (pamatskola), Žaklīna Reine (vidusskola); Gada sportists – Dāniels Krapāns (sākumskola), Dāvis Cucurs (pamatskola), Oļesja Pildika (vidusskola); Gada klase – 3. klase, 7. klase un 10. klase. Klases saņēma ceļojošos kausus.

Pasākuma noslēgumā tika sumināts ilggadējais talantīgais sporta skolotājs Vladimirs Novikovs, kurš ir izteicis vēlēšanos priekšlaicīgi doties pelnītā atpūtā. Ar asarām acīs un patiesu nožēlu sirdīs skolotājam vissirsnīgākos pateicības vārdus izteica gan skolēni, gan kolēģi, gan skolas padomes pārstāve Renata Reine, bet ziedu jūra kā atzinības apliecinājums gūlās skolotāja rokās.

Paldies 5. klases izglītojamai Evelīnai Ruseckai un 6. klases izglītojamajai Gabriellai Hukerei, kā arī 7. klases izglītojamajām: Alīnai Vasiļjevai un Lindai Jegorovai, kuras šo nozīmīgo pasākumu kuplināja ar dziesmām kvalitatīvā izpildījumā.

  

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

L. Bogdanoviča

 

 

IMG 2371

IMG 2417

IMG 2418

IMG 2419

IMG 2420

IMG 2424

IMG 2426