LLU ar izcilību absolvējusi ilūkstiete Rūta Rutkupe

Ruta Rutkupe ESAF      Ilūkstiete Rūta Rutkupe šogad absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) programmu “Ekonomika,” iegūstot bakalaura grādu un diplomu ar izcilību.

        LLU diplomu ar izcilību piešķir izcilākajiem pamatstudiju absolventiem, ja vērtējumi 9 (teicami) un 10 (izcili) sastāda vismaz 75% no kopējo atzīmju skaita
visos studiju gados un nav neviens vērtējums zemāks par 7 (labi). Turklāt vērtējums valsts eksāmenos vai studiju noslēguma darba aizstāvēšanā nav zemāks par 9 (teicami).
        Rūta pamatizglītību ieguvusi Ilūkstes 1. vidusskolā, bet pēc tam mācības turpināja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, grāmatveža specialitātē.
Rūta smejoties stāsta: “Skolas laikā mīļākais mācību priekšmets bija starpbrīdis.” Rūta lielu paldies saka Ilūkstes 1. vidusskolas matemātikas skolotājai Guntai Vaitkunei, ka mudināja attīstīt loģisko domāšanu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas grāmatvedības pasniedzējām Vinetai Gutānei un Teklai Rozentālei, kuras sniedza lielu zināšanu pamatu, kas mācības LLU ESAF padarīja tik veiksmīgas.
         Pēc Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolvēšanas Rūta izvēlējās studēt LLU studiju programmā “Ekonomika,” jo šī studiju programma ietvēra visu, kas Rūtai ir sirdij tuvs – finanses, grāmatvedība un ekonomika. Turklāt Rūtai bija pozitīvs iespaids par Jelgavu, un nolēmusi savas studijas turpināt tieši LLU.
          Par spilgtākajām atmiņām Rūta stāsta: “Visvairāk atmiņā palicis bakalaura rakstīšanas process, kas brīžiem šķitis kā elle. Mani iedvesmoja kritika, piemēram, kad bakalaura darba priekšaizstāvēšanā saņēmu lielu kritiku par savu darbu, manī radās motivācija pierādīt sev, ka es varu labāk un rezultātā ieguvu 10 – izcili.” Studiju laiks Rūtai iemācīja izdzīvot “lielajā” pasaulē, kur katram ir jācīnās par sevi un savu vietu zem saules.
        Par “sarkanā diploma” jeb diploma ar izcilību iegūšanu Rūta saka, ka zināmas grūtības ir jebkurā panākumu procesā, tomēr nekas nav neiespējams. Lielākais izaicinājums pēdējā studiju gadā bijis apvienot pilnas slodzes darbu Rīgā ar studijām Jelgavā, tomēr visas grūtības ir iespējams pārvarēt.
         Rūtas panākumu atslēga ir draudzība un tuvo cilvēku atbalsts. Šobrīd jaunā ekonomiste neplāno studēt maģistrantūrā, bet vēlas izbaudīt dzīves sniegtās iespējas.

Lana Janmere
Ziņu redaktore, Komunikācijas un mārketinga centrs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte