Līgo Ilūkste!

LiigoAFISA maza       23. jūnijā līgosim Ilūkstes estrādē! Plkst. 19.00 – koncertuzvedums pēc R. Blaumaņa lugas Skroderdienas Silmačos” motīviem. Par lustīgu svētku ielīgošanu rūpēsies: Ilūkstes novada kultūras centra amatierteātris, Jauniešu deju kolektīvs ANCE”, Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs, vokālie ansambļi Lillija” un Kamene” un citi… Plkst. 22.00 – balle ar grupu Atkal kopā”. Ieeja – bez maksas!