Lieldienas Ilūkstes 1. vidusskolā

038      29. martā Ilūkstes 1. vidusskolas sākumskolā notika pasākums „Kā zaķēni Lieldienu olas krāsoja”.

     1. klases skolēni bija iejutušies Lieldienu zaķēnu lomās un kopā ar klases audzinātāju Sarmīti Isodu iesaistīja savus skolasbiedrus jautrā Lieldienu piedzīvojumā: tika krāsotas olas, minētas mīklas, skandētas tautasdziesmas. Pasākums noslēdzās ar draudzīgu olu ripināšanu.

 

052

058

IMG 2409