Lielā atkritumu šķirošanas stafete Ilūkstes 1. vidusskolā

IMG 5606  AS „Latvijas zaļais punkts” organizētajā radošo darbu konkursā „Mēs šķirojam. Pievienojies mums!” starp Latvijas skolu 10 radošākajiem darbiem ierindojās Ilūkstes 1. vidusskolas 10.a klases skolnieču Nikolas Popovas, Lauras Multiņas un Annas Vizules zīmētais plakāts.

  Meitenes tika svinīgi sveiktas skolā, un balvā tika iegūta arī iespēja skolā organizēt atraktīvu un sportisku pasākumu „Lielā šķirošanas stafete” kopā ar sporta deju dejotāju Martu Kalēju.

Pasākumā piedalījās 5.-12. klašu skolēni, kuri, sadalīti 4 komandās, demonstrēja savu veiklību, prasmi pareizi sašķirot atkritumus piecos tam paredzētos konteineros, kā arī zināšanas par atkritumu šķirošanu un atkritumu pārstrādi, saliekot stikla un plastmasas pārstrādes ciklus un risinot krustvārdu mīklas.

Stafetes uzvarētāji saņēma kliņģeri, arī pārējie dalībnieki saņēma dāvaniņas no pasākuma sponsoriem – lielveikalu tīkla „RIMI” un „Cido pārtikas grupas”.

Paldies AS „Latvijas zaļais punkts”, sponsoriem un visiem pasākuma dalībniekiem!

 

 

Ilūkstes 1. vidusskolas ķīmijas skolotāja

Iveta Megne

 

IMG 5613

IMG 5632

IMG 5640

IMG 5650

IMG 5651