Lauku attīstības speciālists palīdzēs darbā ar LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu

No 15. aprīļa līdz 13. maijam Ilūkstes novada Lauku attīstības speciālists konsultēs un sniegs praktisku palīdzību darbā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Dodoties uz konsultāciju, klientam līdzi jābūt EPS un e-pasta piekļuves informācijai un 2015. gada bloku kartēm.

 

Klientu pieņemšanas grafiks

 

Trešdienās:

Ilūkstē (Brīvības ielā 13) – 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:  

Ilūkstē (Brīvības ielā 13) – 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdienās:

Pagastu pārvaldēs:

15. aprīlī:

Šēderes pagasta pārvaldē – 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

22. aprīlī:

Bebrenes pagasta pārvaldē – 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

6. maijā:

Dvietes pagasta pārvaldē – 8.30 – 12.00 12.30 – 16.30

13. maijā:

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē – 8.3012.00

13. maijā:

Eglaines pagasta pārvaldē – 12.3016.30

 

Maksa par Platību maksājumu pieteikumu sagatavošanu:

  • saimniecībai līdz 10 hektāriem – EUR 10,00;
  • saimniecībām virs 10 hektāriem – EUR 30,00 stundā.