Latvijas valsts simtgade sāksies ar plašu pasākumu programmu

Latvija 100       Latvijas valsts simtgadi atzīmēs no 2017. līdz 2021. gadam, lai aptvertu un pilnvērtīgi izstāstītu valsts veidošanas stāstu. Nozīmīgu lomu tajā ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir vēsturiskais Latgales kongress – Latgales pirms simts gadiem pieņemtais lēmums apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti.

  Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017. gada 4. maijā, Latvijas otrajā dzimšanas dienā. Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā un citviet pasaulē, turpinot Latvijas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki. Tāpat 4. maijā gaidāma plaša tautas akcija Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus, ko pavadīs spēka dziesmas un citi atmiņās paliekoši notikumi. Ilūkstes novadā ozols tiks stādīts Subatē, Subates Tirgus laukumā plkst. 14.30.

Latgales Simtgades kongress un tā norišu programma būs viens no centrālajiem Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas notikumiem. Galvenie svinību notikumi gaidāmi Rēzeknē no 22. aprīļa līdz 7. maijam un Daugavpilī 6. maijā. Ar daudzveidīgu pasākumu programmu tiks akcentēta Latgales nozīmība Latvijas valsts izveidošanā un izceltas Latgales vērtības.

Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē būs svētku dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē, gājiens un Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšana, kā arī Latgales Simtgades kongress. Naktī no 5. uz 6. maiju Rēzeknes festivāla parkā notiks Latgaliešu valodas nakts, kurā visas nakts garumā godā tiks celta latgaliešu valoda (literātu lasījumi) un mūzika. Kongresa simtgades svinību programmā paredzēts atklāt īpašu Latgales kongresa simtgadei veltītu izstādi Latgales kultūrvēstures muzejā, un Latgales reģiona skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki vadīs Novadmācības mācību stundas. Daudziem pasākumiem varēs sekot tiešraidēs Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio.

Notikumam par godu top vairāki jaundarbi. VSIA Latvijas Koncerti” veido koncertciklu par katru no Latvijas novadiem, kas notiks Latvijas novadu koncertzālēs dažādos gadalaikos 2017. un 2018. gadā. Latgales koncertuzvedumu Rakstiem un skaņai” veido Latgales izcelsmes radošā komanda un Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas vadībā. Kompozīcijas pamatā ir Latgales unikālās kultūrtelpas izcelšana, sapludinot vienotā mākslinieciskā veselumā katoliciskās tradīcijas un tradicionālo folkloru. Krāslavietis Aleksandrs Meijers šim uzvedumam radījis īpašu mūzikas instrumentu no keramikas podiem. Latgalei veltītā uzveduma pirmizrāde Latgales vēstniecībā GORS notiks 22. aprīlī, bet Latvijas Televīzijā tas būs skatāms 6. maijā. Savukārt 4. maijā svētku koncertā ar tiešraidi Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio izskanēs Riharda Dubras oratorijas pirmatskaņojums Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, kora Latvija” un ērģelnieces Ivetas Apkalnas izpildījumā.

6. maijā Daugavpilī notiks Tautu forums. Forumā tiks akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās, jo īpaši uzsverot lomu valsts veidošanā un attīstībā. Foruma saturiskā programma top sadarbībā ar Daugavpils jauniešu iniciatīvu LAVKA un Vienības namu, kas šo gadu aizvada 80. jubilejas zīmē.

Latgales kongresa simtgades programma turpināsies arī maijā un jūnijā ar starptautisko tēlniecības simpoziju un Starptautisko militāro orķestru festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas svētkiem Ludzā un Latgales mākslas svētkiem Višķos, kā arī daudzajiem notikumiem visā Latgales reģionā.

Latgales kongresa simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautņainās identitātes un vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības izpratni par to.