Latvija sākas ar katru no mums

IMG 0705        Patriotisma nedēļas ietvaros 10. novembrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 7. klases izglītojamie kopā ar audzinātāju Judīti Bucenieci un latviešu valodas skolotāju Zinaīdu Ķederi aktīvi darbojās svētku lentīšu pagatavošanas darbnīcā, lai katrs mūsu skolas izglītojamais un pedagogi varētu piespraust sirds rajonā gabaliņu no auduma, kas ir līdzīgs valsts karogam, izjūtot kopīgo pacēlumu un paturot prātā Lāčplēša dienas un Latvijas 97. gadadienas nozīmību katra dzīvē. Darbs tika veikts godam, un 11. novembra rītā visus rotāja simboliskā lentīte.

Šīs pašas dienas pēcpusdienā 6. un 8. klases izglītojamie skolotāju vadībā devās uz Novadpētniecības muzeju, lai iepazītos ar jaunākajiem eksponātiem un nokļūtu mūsu novada senatnes atmosfērā. Ar lielu vērību un uzmanību izglītojamie pieskārās seno lietu virsmām, izprotot katra priekšmeta nozīmību pagātnes cilvēka dzīvē, ieauda kopējā novada grīdsegā savu piemiņas svītriņu un parakstījās „audēju” uzskaites grāmatā, brīnījās par seno gludekļu smagumu, apsēdās pie kopīgā saimes galda un gremdējās pārrunās par savām ģimenēm, par to pulcēšanos kopā, pētīja agrāko laiku gaismekli – lampu – un centās noskaidrot tās funkcionēšanu.

Tā kā minētajās klasēs ir diezgan daudz aizrautīgu sporta cienītāju, visus pārsteidza diezgan bagātīgais kausu un medaļu skaits, kas apliecina, ka aktīvs dzīvesveids tika piekopts dažādos laika periodos. Neviens nepalika vienaldzīgs, vērojot diezgan lielo mūzikas atskaņošanas un instrumentu eksponātu skaitu, ieklausoties čerkstošajās patafona un gramafona skaņās.

Muzejstundas nobeigumā izglītojamie secināja, ka katru reizi, apmeklējot muzeju, atklājas daudz jauna un neparasta, kas palīdz veiksmīgāk apgūt mācību materiālu vēstures un latviešu literatūras stundās.

Paldies Jaunrades centra vadītājai Vandai Rimšai par atsaucību, palīdzot skolotājiem organizēt muzejstundas!

 

IMG 0708

IMG 0733

IMG 0735

IMG 0752