Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija" aicina – LASI un VĒRTĒ!

zurija 2015 Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā un citās novada bibliotēkās klāt ir jaunā Bērnu žūrijas 2015 grāmatu kolekcija! Aicinām lielos un mazos lasītājus  pievienoties lasīšanas ekspertu pulkam!

Lai veiksmīgi noritētu žūrijas darbs, ielūkojies grāmatu sarakstā, kur redzēsi, kādas grāmatas jāizlasa, lai noslēgumā varētu elektroniski aizpildīt anketu par, tavuprāt, vislabāko lasīto grāmatu.

Arī šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā ir iespēja piedalīties vecākiem. Aicinām pieteikties par lasītājiem/ekspertiem tos, kuri spēs izlasīt savai grupai piedāvātās kolekcijas grāmatas un savlaicīgi tās nodot bibliotēkā, lai nākamais varētu lasīt.