"Lai gals top sākums" (Rainis)

Lai top    Pagājušā mācību gada pavasarī latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai veltītajā konkursā Ilūkstes 1. vidusskolas skolnieces Eva Evelīna Repkova un Agnese Romanovska ieguva veicināšanas diplomus.

    Šī gada 26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē uz Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai veltīto skolēnu radošā konkursa laureātu apbalvošanu Dzejnieku gada noslēguma sarīkojumā Lai gals top sākums” pulcējās skolēni un skolotāji no visiem Latvijas novadiem.

    Skanēja skolēnu muzikālās kompozīcijas, labāko apsveikumu autori lasīja savus darbus. Visradošāko un oriģinālāko darbu autori saņēma gan balvas, gan diplomus. Iepriecināja tas, ka tik daudz skolēnu un jauniešu ir pratuši lielo dzejnieku darbos atrast sev tuvo, mūsdienīgo, svarīgo. Balvas un daudzie goda raksti aizceļoja gan uz Rēzekni, gan uz Talsiem, gan uz Aglonu, gan uz Ilūkstes 1. vidusskolu un Eglaines pamatskolu.