Labo darbu nedēļa aizvadīta arī Sadraudzības vidusskolā

IMG 3790      No 17. līdz 21. oktobrim Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izglītojamo pašpārvalde organizēja „Labo darbu nedēļu”, kuras laikā skolēniem tika piedāvāts iesaistīties dažādās labdarības akcijās.

     Vidusskolas skolēni kopā ar mūzikas skolotāju Daigu Martinsoni un izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjiem devās ciemos uz Veselības centra „Ilūkste” Sociālās aprūpes nodaļas iedzīvotājiem, lai iepriecinātu viņus ar skanīgām dziesmām, sirsnīgiem novēlējumiem un rudens āboliem, kas izstaro sirds siltumu un labestību. Dāvāja pozitīvas emocijas cilvēkiem, kuru ikdiena ir vienveidīga.

10. klases skolēni kopā ar skolas izglītojamo pašpārvaldi aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļas aktivitātēs: sagādāja barību dzīvnieku patversmei; apciemoja mūsu skolas pensionētos skolotājus un pacienāja ar skolēnu ceptajām ābolu kūkām (paldies Ilonai Pomjalovai, Melisai Krasovskai, Zlatai Bjalkovskai, Mihailam Tumarevičam, Kristīnei Kusiņai); apciemoja Ilūkstes bērnudārza „Zvaniņš” sagatavošanas grupu „Ežuki”, kur kopā ar bērniem aizvadīja jautras, izzinošas un pamācošas nodarbības, veltītas tēmai „Labie darbi” (paldies „Zvaniņa” audzinātājām par sagādāto iespēju iejusties pirmsskolas skolotājas profesijā 10. kl. skolniecēm O. Lazdānei, K. Kusiņai, I. Pomjalovai, Z. Bjalkovskai un M. Krasovskai); savāca ziedojumus bērnu namam „Priedītes”.

Visas „Labo darbu” nedēļas laikā katrai klasei bija uzdevums izveidot plakātu „Mūsu labie darbi”.

Izglītojamo pašpārvalde pateicas visiem, kas iesaistījās labdarības akcijās!

 

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

Izglītojamo pašpārvaldes

kultūras ministre Anastasija Mašņuka,

(10. klase)

 

 

 

IMG 3801

IMG 3901