Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā par asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Labklajibas ministrija 520x245      Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptauja notiks līdz 30. jūnijam, un tās rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

     Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi u. c. (ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu).

Vairāk informācijas – Labklājības ministrijas mājaslapā.