Gaidāmie kultūras pasākumi

DECEMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises

vieta

01.12. 11.00 Koncerts „Ziemas mirklis”

(Piedalās novada kultūras centra pūtēju orķestris „Sēlija” un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi)

Eglaines pagasta

kultūras nams

02.12. 16.00 Pirmās sveces iedegšana

Adventa vainagā

(Piedalās Raudas internātpamatskolas bērni un Ilūkstes Romas katoļu draudzes dekāns Ingmārs Zvirgzdiņš)

Šēderes pagasta kultūras nams
05.12. 17.00 Radoša nodarbība

dekoratīvu svečturīšu veidošanā

Subates pilsētas kultūras nams
09.12. 14.00  Otrās  sveces iedegšana

Adventa vainagā

(Piedalās Lašu koris)

Šēderes pagasta kultūras nams
11.12. 17.00 Ilūkstes pilsētas egles iedegšana Ilūkste, Vienības laukums
14.12. No 10.00 Ziemas tirdziņš-izstāde Subates pilsētas kultūras nams
15.12. 15.00 Kora „SŌLA”koncerts

(Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” aicina uz 20 gadu jubilejas koncertu „Dziedot dzimu, dziedot augu”. Ieeja bez maksas)

Novada

kultūras centrs

16.12. 14.00 Trešās sveces iedegšana

Adventa vainagā

Šēderes pagasta kultūras nams
21.12. 10.00 Eglītes svētki

Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Novada

kultūras centrs

21.12. 13.00 Eglīte Šēderes pagasta pirmskolas vecuma bērniem Šēderes pagasta kultūras nams
22.12. 16.00 Ziemassvētku eglītes svētki mazajiem bebreniešiem Bebrenes pagasta

kultūras nams

23.12. 14.00 Ceturtās sveces iedegšana

Adventa vainagā

(Piedalās novada kultūras centra amatierteātris)

Šēderes pagasta kultūras nams
25.12. 11.00 Bērnu eglīte Eglaines pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Eglaines pagasta

kultūras nams

 

25.12. 20.00

22.00

Ziemassvētku koncerts

Balle  ar grupu “Atkal kopā”

Dvietes pagasta kultūras nams
25.12. 22.00 Balle

„Simtgades karnevāls”

(Ieeja 3,00 EUR)

Eglaines pagasta

kultūras nams

25.12. 14.00 Akustiskās mūzikas koncerts Ziemassvētkos

(Piedalās Elizabete Zagorska, Jānis Lemežis un Arnis Rudzītis
Ieeja bez maksas)

Novada

kultūras centrs

25.12. 21.00 Ziemassvētku balle

(Spēlē Romāns no Rēzeknes)

Bebrenes pagasta kultūras nams
26.12. 17.00 Ziemassvētku pasākums Subates pilsētas un Prodes pagasta  pirmsskolas

vecuma bērniem

Subates pilsētas kultūras nams
28.12.

 

18.00 Koncerts „Vecgada deju putenī” Subates pilsētas kultūras nams
31.12 23.50 Jaunā gada kopīga sagaidīšana,

pēc pusnakts – Jaungada deju ritmi

Subates pilsētas kultūras nams