Gaidāmie kultūras pasākumi

Kultūras pasākumu plāns oktobrim

Datums Laiks Pasākums Norises

vieta

Papildus informācija
01.10 11.00 Veco ļaužu diena Šēderes pagasta

kultūras nams

01.10 12.00 Senioru diena ‘’Rudens lapu virpulī’’ Senioru atpūtas vieta Bebrenes muižas parkā pie pagasta pārvaldes
03.10 18.00 100-gades filmas:

Filmas seanss ”Laika tilti”

Subates pilsētas

kultūras nams

Biļetes cena 1 eur
11.10 11.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Dvietes kultūras nams
13.10 22.00 Rudens Diskoritmi Subates pilsētas

kultūras nams

Biļetes cena:  2EUR
13.10 12.00 ‘’Garīgā dziedināšana. Muguras taisnošana’’ Dabas parka informācijas centrs ‘’Gulbji’’ Bebrenes pagasta Putnu salā Tikšanās ar dziednieci un Reiki skolotāju Ināru Krūmiņu
13.10 17.00 Labdarības pasākums “Sirds dziesma Latvijai”

 

Dvietes muižas ēka
17.10. 18.00 100-gades filmas Filma „”Kurts Fridrihsons” Subates kultūras nams Biļetes cena 1 eur
18.10 III Latgales un Sēlijas novadu
mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu
vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola
18.10 12.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Subates pilsētas

kultūras nams

18.10 13.00 Senioru groziņballe Ilūkstes novada

kultūras centrs

Pasākums Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes  pagasta pensionāriem
20.10 15.00 Amatierteātru saiets

„Kaimiņu būšana”

Ilūkstes novada

kultūras centrs

Piedalās pašmāju un kaimiņu novadu amatierteātri
22.10-26.10 Mazais filmu maratons Eglaines pagasta

kultūras nams

25.10 12.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Subates kultūras nams
27.10 17.00 Jauniešu spēļu pasākums „Prāta mežģis” Subates KN Aicinam jauniešus pieteikt savas komandas
27.10 12.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Bebrenes kultūras nams