Kultūras pasākumi

augustā

 

Datums Laiks Pasākums Norises

vieta

Papildus informācija

 

11.08 21.00 Zaļumballe Bebrenes kultūras nama pagalmā
11.08 22.00 Zaļumballe Pilskalnes pagasta Doļnajas ciemā Kopā sanākšana un svinēšana -100 dienas pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas. Ballē spēlē grupa „Atkal kopā”
11.08 12.00 Bērnības svētki Dvietes pagasta

kultūras namā

25.08 13.00 Bērnības svētki Ilūkstes novada

kultūras centrā

Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta piecgadīgajiem bērniem