Kultūras pasākumi

APRĪLĪ

Datums Laiks Pasākums Norises

vieta

Papildus informācija
01.04.2018 13.00

 

 

22.00

Zaķēni Oliņš un Boliņš aicina visus uz Lieldienu pasākumu

 

Lieldienu balle

kopā ar ANGEL

Dvietes pagasta

kultūras nams

Līdzi ieteicams ņemt krāsainās Lieldienu olas

 

 

Ieeja:  EUR 3,00

01.04.2018 13.00

 

22.00

Lieldienas

 

Pavasara diskoballīte ar „Inteligent”

Subates pilsētas

kultūras nams

 

 

Ieeja:  EUR 1,00

01.04.2018 14.00 Lieldienu koncerts

„Rotā saule Lielu dienu”

Bebrenes pagasta kultūras nams
01.04.2018 16.00 Raibās Lieldienas Ilūkstes novada

kultūras centrs

Pasākumā piedalās Bebrenes pagasta KN folkloras kopa „RITAM”, jauniešu deju kolektīvs „ANCE”,  „LABRĪT”, vecākās paaudzes deju kolektīvs „OZOLZĪLES” , KC amatierteātris.

Būs olu ripināšana, šūpošanās un citas aktivitātes

02.04.2018 10.00 Liledienu pasākums

„Cīruļputenī”

Eglaines pagasta

 kultūras nams

08.04.2018 14.00 „Baltā svētdiena” Šēderes pagasta

kultūras nams

Pasākumā piedalās Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „RITAM”
14.04.2018 16.00

 

17.00

Izstāde-tirdziņš

 

Ddižkoncerts “Ak, pavasar!”

Subates pilsētas

kultūras nams

Subatiešu un Vecumnieku novada Stelpes pag. ražojumi un  darinājumi

Piedalās Subates, Dvietes un Stelpes kultūras namu pašdarbības kolektīvi

21.04.2018 8.00 Pavasara gadatirgus Subates pilsētas tirgus laukums
26.04.2018 13.00 Senioru pēcpusdiena

„Sens, tik sens ir tas laiks”

Šēderes pagasta

kultūras nams