Dvietes kultūras nams

 

Adrese: „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Tālr.: 26186200

E-pasts: dvietesknEtainbox.lv

Vadītāja: Marija Setkovska

Dvietes pagasta kultūras nams ir Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienība, kas, realizējot valsts kultūrpolitikas izvirzītos uzdevumus, organizē un vada kultūras darbu Ilūkstes novada Dvietes pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

Pagasta iedzīvotājiem tiek piedāvāti gan tradicionālie gadskārtu, gan valsts svētku, gan atpūtas pasākumi.

Kultūras nams tika uzbūvēts 1973. gadā.

 

Kultūras namā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: