Ilūkstes novada Kultūras centrs

INCB bilde

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462135

E-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv

Direktore: Sandra Stašāne

 

 

     Ilūkstes novada kultūras centrs ir pašvaldības kultūras iestāde. Kultūras centra struktūra, darbības mērķi un uzdevumi noteikti tā nolikumā.

Kultūras centra ēka uzcelta 1961. gadā. Sākotnēji kultūras centrs darbojies kā rajona kultūras nams, pēc tam kā Ilūkstes pilsētas kultūras nams, no 1999. gada – kā Ilūkstes kultūras centrs. 2009. gadā, reorganizējot Ilūkstes novada kultūras iestādes, tika izveidots Ilūkstes novada kultūras centrs.

 

Kultūras centram ir šādas struktūrvienības:

Bebrenes pagasta kultūras nams

Dvietes pagasta kultūras nams

Eglaines pagasta kultūras nams

Subates pilsētas kultūras nams

Šēderes pagasta kultūras nams

 

Kultūras centrā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

Jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt”

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs

Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīle”

Sporta deju klubs „Vivat”

Sieviešu vokālais ansamblis „Lilija”

Sieviešu vokālais ansamblis „Saskaņa”

Senioru vokālais ansamblis „Kamene”

Pūtēju orķestris „Sēlija”

Ilūkstes amatierteātris

Kultūras centra telpu nomas maksa noteikta Ilūkstes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr. 423.