Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

 

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462135

E-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv; tic@ilukste.lv

Direktore: Viktorija Kozlovska

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras pakļautībā  atrodas Ilūkstes Kultūras nams un Subates Kultūras un tūrisma centrs.   

Subates Kultūras un tūrisma centra kontakti:

Adrese: Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

E-pasts: butne21@inbox.lv

Vadītāja: Gunta Okmane 27150854

 

Ilūkstes Kultūras namā  aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

Jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt”

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs

Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīle”

Sporta deju klubs „Vivat”

Sieviešu vokālais ansamblis „Lilija”

Sieviešu vokālais ansamblis „Saskaņa”

Senioru vokālais ansamblis „Kamene”

Pūtēju orķestris „Sēlija”

Ilūkstes amatierteātris

 

Informācija par Ilūkstes  Kultūras nama  nomas maksu skatāma ŠEIT.

Informācija par pagastu kultūras namu telpu nomas maksu skatāma ŠEIT.