Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

 

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462135

E-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv; tic@ilukste.lv

Direktore: Viktorija Kozlovska

 

 

Kultūras centrā aktīvi darbojas šādi pašdarbības kolektīvi:

Jauniešu deju kolektīvs „Ance”

Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt”

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs

Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīle”

Sporta deju klubs „Vivat”

Sieviešu vokālais ansamblis „Lilija”

Sieviešu vokālais ansamblis „Saskaņa”

Senioru vokālais ansamblis „Kamene”

Pūtēju orķestris „Sēlija”

Ilūkstes amatierteātris

 

Informācija par Ilūkstes novada kultūras centra telpu nomas maksu skatāma ŠEIT.

Informācija par pagastu kultūras namu telpu nomas maksu skatāma ŠEIT.