Pasākumu plāns

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību pasākumi

Pasākumi

N. p. k. Datums Nosaukums
1. 1.-30.06 Datorapmācības iesācējiem (individuāli)

 Izstādes

N. p. k. Datums Nosaukums
1. 1.-30.06 „Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus” 1.jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
2. 1.-30.06 Novadpētniecības izstāde ”Medicīna Ilūkstē “”/Latvijai 100/
3. 4.06  “Rūgtena smarža biškrēsliņam…“ rakstniecei Mildai Geidānei -90
4. 14.06 „Ceļā uz nezināmo…”

14-jūnijs komunistiskā terora upuru piemiņas diena

5. 12.06  “Vislabākajam Karlsonam pasaulē -Verai Singajevskai- 95 “
6. 13.06  “Ar taisnība spārniem..” rakstniekam Antonam Stankevičam -90
7. 16.06  “Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina literatūru…” rakstniekam  Jānim Mauliņam -85
8. 22.06  “Kamēr cilvēks nepadodas, viņš ir kaut kas vairāk par likteni…” vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam-120
9. 23.06 ”Ir atkal Jāņu nakts un kalnos atskan Līgo…”

 

Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.