Pasākumu plāns

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību pasākumi

2018. gada janvāra   mēnesī

Pasākumi

N.p.k. Datums Nosaukums Bibliotēka
1. 02.-31.01  Datorapmācības iesācējiem

( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
2. 26.01 Tematisks pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem, PII „Zvaniņš” / Bērnu žūrijas 2017 ekspertu noslēdzošā tikšanās reize. Apbalvošana. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
3. 29.01 Informācijas stunda „ Žurnāli bērniem 2018. gadā ” Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
4. 3.01 Radošā darbnīca : adīšana nolaisto valdziņu tehnikā Šēderes pagasta bibliotēka
5. 10.01 Radošā darbnīca : adīšana nolaisto valdziņu tehnikā Šēderes pagasta bibliotēka
6. 17.01 Radošā darbnīca : adīšana nolaisto valdziņu tehnikā Šēderes pagasta bibliotēka
7. 24.01 Radošā darbnīca “Šalles adīšana swing tehnikā” Šēderes pagasta bibliotēka
8. 31.01 Radošā darbnīca “Šalles adīšana swing tehnikā” Šēderes pagasta bibliotēka
9. 19.01 Bibliotekārā stunda „Bibliotēkas lietošanas noteikumi” Eglaines pagasta bibliotēka
10. Datums tiks precizēts Noslēdzošais pasākums Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā 2016

 

Subates pilsētas bibliotēka
11. 18.-21.01 Literatūras apskats:

„ Vēstījums par barikāžu laiku”  1991. gada barikāžu aizstāvju diena.

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
12. 31.01 Vinnijs Pūks un visi, visi” –lācīša dzimšanas diena. Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 136. (konkursi un spēles). Pasākums Pašulienes bibliotēka
13. 20.01 Radošā darbnīca “Latvijai -100” Dvietes pagasta bibliotēka

Izstādes

1. 2.01 Latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim- 155 (1863-1908). „Mans zelts ir mana tauta,/Mans gods ir viņas gods.” R.Blaumanis Subates pilsētas bibliotēka
2. 5.01 Latviešu dramaturgam Mārtiņam Zīvertam- 115 (1903—1990). „Rakstīt nepatīk tāpēc, ka pēc dabas esmu svētsvinīgi slinks. Un, kad paskatos, ka uzrakstīto lugu skaits jau iet piektajā desmitā, tad tā ir varonība, par ko man pašam brīnums.” M.Zīverts

 

Subates pilsētas bibliotēka
3. 18.01 Latviešu  rakstniecei Anitai Liepai-90 (1928). „Kopš 12 gadu vecuma, kad sāku rakstīt dienasgrāmatu, rakstīšana ir kļuvusi par manu dzīves veidu.” A.Liepa Subates pilsētas bibliotēka
4. 5.01  Dramaturgam

Mārtiņam Zīvertam — 115

(1903–1990)

„Mārtiņš Zīverts par cilvēkiem, pasauli un dzīvi…”

Šēderes pagasta bibliotēka
5. 10.01 Krievu rakstniekam

Aleksejam Tolstojam — 135

(1883–1945) “Zelta atslēdziņa”

Šēderes pagasta bibliotēka
6. 18.01 Rakstniecei  Anitai Liepai — 90

(1928) “Dažādu paaudžu dzīves gaitas, atmiņas, sižetu savērpums”

Šēderes pagasta bibliotēka
7. 20.01 Krievu dziedātājam, dzejniekam, aktierim Vladimiram Visockim — 80

(1938–1980)

“Pārtrauktais lidojums”

Šēderes pagasta bibliotēka
8. 2.01 Rakstniekam un pasakas „Velniņi” autoram Rūdolfam Blaumanim — 155

(1863-1908)

Eglaines pagasta bibliotēka
9. 10.01 Krievu rakstniekam un romāna „Pēteris Pirmais” autoram Aleksejam Tolstojam — 135 (1883-1945) Eglaines pagasta bibliotēka
10. 18.01 Rakstniecei Anitai Liepai un Triju zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmes īpašniecei — 90(1928) Eglaines pagasta bibliotēka
11. 20.01 Izstāde veltīta  20.janvāra 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai Eglaines pagasta bibliotēka
12. 5.01 „Detektīvs – tavai atpūtai”, detektīva žanra lasītāku grāmatu izstāde Pašulienes bibliotēkas
13. 12.01 „Vai  zvaigznēm var uzticēties?” 2018.gada horoskopu izstāde Pašulienes bibliotēkas
14. 19.01 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Izstāde. Pašulienes bibliotēkas
15. 25.01 Krievu dziedātājam, dzejniekam, aktierim Vladimiram Visockim – 80 (1938-1980) Pašulienes bibliotēkas
16. 26.01 „Mana Latvija”, Latvijas republikas starptautiskās atzīšanas diena. Pašulienes bibliotēkas
17. 31.01 Vinnijs Pūks un visi, visi” –lācīša dzimšanas diena. Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 136. Pašulienes bibliotēkas
18. 3.01 „Buratino piedzīvojumi” autoram, krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam – 135 Dvietes pagasta bibliotēka
19. 17.01 19. gadsimta reālisma un romantisma rakstniekam Stendālam – 235 Dvietes pagasta bibliotēka
20. 13.01 „Runā akmens, runā kalns, runā vārpas druvā.

Runā katrs koks un lauks valodā tik tuvā.

Tikai, latviet, ieklausies, ieklausies ar sirdi –

Ko tu bites dūkšanā, viļņu čalā dzirdi”

Dzejniecei un prozaiķei Ilzei Kalnārei – 100

 

Dvietes pagasta bibliotēka
21. 2.01 „Es sveicinu tevi,

Tu siltais spožums,

Tu baltā dienasgaisma!”

/R.Blaumanis/

Rakstniekam R.Blaumanim -155

Pilskalnes pagasta bibliotēka
22. 9.01 “Kur sākas leģenda? Es zinu :

Par maz, ja tikai ticu tai,

Ja pats es ceļā neieminu

Kaut soli pretī leģendai.”

/V.Rūja/

Dzejniekam Valdim Rūjam — 90

Pilskalnes pagasta bibliotēka
23. 15.01 “Ēnu izrāde”(Anitai Liepai – 90) Pilskalnes pagasta bibliotēka
24. 26.01 “Es vīna glāzi pilnu pielēju,

Jo šodien mūžā gadi mijas man– “

/I.Kalnāre/

Rakstniecei Ilzei Kalnārei (īst. v. Ņina Ivanova) — 100

Pilskalnes pagasta bibliotēka
25. Visu mēnesi Izstāžu cikls „ Gadalaiku grāmata – Ziema ” Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
26. Visu mēnesi Noslēdzošais etaps projektā

„ Bērnu/ Jauniešu/ Vecāku žūrijā 2016 ’’ Elektroniskās anketas aizpildīšana, konsultācijas, bibliotekāra palīdzība.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
27. 02.01-05.01  „Mans zelts ir mana tauta”/ Rakstniekam R. Blaumanim 155 Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
28. 05.01-12.01 „..cilvēks pasaulē dzīvo, lai kļūtu labāks, nevis lai labāk dzīvotu!/ M.Zīverts” / latviešu dramaturgam M.Zīvertam 115 Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
29. 18.01 – 26.01 „ 1991. gada JANVĀRIS – barikāžu aizstāvju diena ” / Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
30. 2.01 “Mans zelts ir mana tauta…” rakstniekam Rūdolfam Blaumanim-155 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
31. 5.01 “ Izcilākajam 20.gadsimta latviešu dramaturgam Mārtiņam Zīvertam -115” Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
32. 18.01  “ Ikkatram dzīvē ir savs stikla kalns kāds sapnis, kuram visu mūžu velta….. ” rakstniecei Anitai Liepai-90 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
33. 27.01 “Es tevi mīlēšu kamēr vien mākoņrindas slīdēs” rakstniecei Ilzei Kalnārei-100” Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
34. 2.01 „Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods” ( R. Blaumanis) – rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
35. 4.01 „Kas kvēlo pats, spēj iesildīt ar citus ” ( M. Zīverts) -dramaturgam Mārtiņam Zīvertam – 115

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
36. 8.01 “… dzīves laiks ir īss, tāpēc tas jābauda tā, lai tu būtu derīgs sabiedrībai un spētu iepriecināt citus” (V. Rūja) -dzejniekam Valdim Rūjam – 90

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
37. 15.01 „Kad gadiem es pāri skatos..  „ rakstniecei Anitai Liepai 90

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
38. 11.01 Literatūras plauktu izstāde bērniem un jauniešiem: “Pasaku kamolu ritinot… “

 

Bebrenes pagasta bibliotēka
39. 16.01 Literatūras plauktu izstāde:

„Latviešu strēlnieki – ar ticību Latvijai” – Latvijai 100

 

Bebrenes pagasta bibliotēka

Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.

Esiet laipni aicināti piedalīties visos pasākumos!