Kopsadarbība ar vecākiem skolas attīstībai

IMG 1531   No 20. līdz 22. aprīlim Sadraudzības vidusskolas administrācija, skolotāji un klases audzinātāji sadarbībā ar skolas padomi, izglītojamo pašpārvaldi un sporta skolotāju organizēja Atvērto durvju dienas vecākiem.

 Pasākuma laikā tika piedāvāta iespēja vērot apģērbu stila demonstrējumus, apmeklēt mācību stundas, degustēt skolas pusdienas, piedalīties pasākumā „Vai esi gudrāks par …?” 1.-4. klasei, tikties ar skolas administrāciju un piedalīties klašu vecāku sapulcēs, kā arī apliecināt veiklību, izturību un ģimenes saliedētību Ģimenes sporta svētkos, kas norisinājās skolas sporta zālē.

7 ģimeņu komandas jautrajās stafetēs pierādīja, ka visgrūtākie šķēršļi ir diezgan viegli pārvarami, ja jūti savu vismīļāko cilvēku uzmundrinošos skatienus, pleca sajūtu un kopīgo vēlmi – traukties pretī uzvarai.

1.-4. klašu grupā visveiksmīgākā izrādījās Kūliņu ģimene, bet 5.-8. klašu grupā – Vasiļjevu ģimene. 2. vietu sīvā konkurencē ieguva Orss-Orlovsku ģimene (1.-4. kl.) un Formanicku ģimene (5.-8. kl.). 3. vietā – Vaivodu-Šultu ģimene (1. – 4. kl.) un Prokudinu ģimene (5.- 8. kl.). Lapeško ģimene saņēma pateicību un veicināšanas balvu par oriģinālāko sveicienu pretinieku komandām. Skolas vadība un skolas padome uzvarētājiem pasniedza diplomus, kausus un vitamīniem bagātīgas balvas.

Ieklausoties aktīvāko vecāku atsauksmēs, jāsecina, ka: Atvērto durvju dienas vecākiem liek pārliecināties, ka skolas administrācija, skolotāji un darbinieki ir ļoti labvēlīgi gan pret izglītojamajiem, gan pret vecākiem; organizētās mācību stundas un pasākumi ir interesanti un veicina bērnu attīstību. Savukārt Ģimeņu sporta svētki apliecina, ka sports un aktīvs dzīvesveids ir nepieciešams visu paaudžu un sociālo slāņu pārstāvjiem, kas ļauj veiksmīgāk atrast kopsadarbības iespējas.

 

IMG 1532

IMG 1547

IMG 1592

IMG 1694

IMG 2234

IMG 2248