Veidojam fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās”

Veidojam fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100  fotogrāfijās”

     No janvāra līdz novembrim Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs „Sēļu istaba” veido digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100  fotogrāfijās”. Sagaidot Latvijas  simtgadi katru mēnesi no muzeja arhīva tiks publicētas 10 fotogrāfijas par katriem 10. gadiem (no 1918. līdz 1928., no 1929. līdz. 1939. gadam utt.).  Kopā – 100 fotogrāfijas!

     Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju pievienot savu  fotogrāfiju un stāstu par savas ģimenes, dzimtas, darba kolektīva vēsturē svarīgu notikumu laika periodā no 1918. līdz 2018. gadam. Fotogrāfijas aicinām sūtīt  muzeja vadītājai Vandai Rimšai  (e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).

 

Aicinām apskatīt pirmās 10 fotogrāfijas (1918.-1928. gads)

Pirmā pasaules kara laikā Ilūkste tika pilnīgi nopostīta. Iedzīvotāju skaits saruka no 3652 (1897. gadā)  līdz 457 (1920. gadā). Pilsētas atjaunošanas darbi sākas  tikai pēc 1920. gada. Vispirms tika atjaunots tilts, vēlāk uzsākta skolas celtniecība, atvērti veikali. Fotogrāfijās redzama sagrautā pilsēta, atjaunotais tilts, Tirgus diena laukumā iepretim baznīcai, skolas ēkas celtniecības darbi un Asmaņa saimniecības preču veikals.

 

 

     Fotogrāfijas no laika perioda 1929. – 1939.gadi (no fotoekspozīcijas „Profesionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem. Sagatavoja Lorija Kaminska).

Bebrenē vakar (1936.gada 5.jūnijā) svinīgi guldīja pamatakmeni lauksaimniecības skolai, kas pēc sava lieluma būs lielākā Latvijā. Jaunajam skolas namam būs trīs stāvi, kuros novietos mācības klases, internātu, izrīkojumu zāli un skolotāju dzīvokļus. Ēkas būve ilgs trīs gadus un izmaksās 160 000 ls. Pamatakmens guldīšanas svinībās ieradās arī zemkopības ministrs J.Birznieks ar zemkopības departamenta direktoru Grāvi”(„Jaunākās Ziņas”, 06.06.1936).

„Viesus pie Bebrenes skaistā parka, kur bija celti goda vārti, sagaidīja Ilūkstes apriņķa priekšnieks J.Pubulis, Ilūkstes apriņķa lauku pašvaldību vecākais V.Vepers, lauksaimniecības skolas pārzinis K.Lesiņš, pagasta vecākais A.Krūmiņš un vietējo organizāciju vadītāji. Lauksaimniecības skolas pamatakmens guldīšanas vietā dievkalpojumu noturēja vietējais mācītājs O.Striters.  Bebrenes aizsargu nodaļas koris A.Rupšenieka vadībā  nodziedāja dziesmu „Svētī, Dievs, šo zemi dzimto”. Pēc pergamenta parakstīšanas, kuru iemūrēja ēkas pamatā, sapulcējušies nodziedāja valsts himnu. Jaunā  skolas nama pamatā pirmo ķieģeli iemūrēja zemkopības ministrs J.Birznieks”(„Latgales Vēstnesis”, 09.06.1936).

Celtniecības darbos brīvajā laikā piedalījās arī paši skolēni. Prieks par jauno skolu redzams gan skolotāju, gan skolēnu sejās. Ja 1934.gadā Bebrenes lauksaimniecības skolu apmeklē 24 skolēni, bet 1937.gadā – 30, tad 1939.gada septembrī jauno mācību gadu Bebrenes lauksaimniecības vidusskolā uzsāk jau 63 skolēni – topošie mājturības un lauksaimniecības speciālisti.