Kontakti

Amats / Struktūrvienība Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Klientu apkalpošanas centrs Rita Butkeviča, Vineta Zemlicka-Ruhmane dome@ilukste.lv 65447850   29151600
Administrācijas sekretāre Antra Puzinkeviča antra.puzinkevica@ilukste.lv 65462501
Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka aija.pilka@ilukste.lv 65447860   22722488
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
dome@ilukste.lv 65447851   65462501
Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievane@inbox.lv 65447851   29117400
Izpilddirektore Līga Bukovska
liga.bukovska@ilukste.lv 65447852
Izpilddirektores vietniece (pagaidu prombūtnē) Ieva Strode ieva.strode@ilukste.lv 65447852