Klases stundas – skolēnu redzesloka paplašinātājas

DSC05181       Ikviena pilsoņa pienākums ir izzināt savas tautas vēsturi. 1949. gada 25. marts Latvijas vēsturē iezīmē būtisku likteņa pavērsienu tūkstošiem cilvēku. Lai rastos nojausma par laika posmu, ko mūsu tautieši bija spiesti pavadīt Sibīrijā, uz 5.a klases stundu, ko organizēju sadarbībā ar Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku, aicināju Ilūkstes novada politiski represēto pārstāvi Rutu Krapāni.

      Pirms sarunas skolēni noskatījās dokumentālu videofilmu par zēnu, kas, vēl būdams pavisam miegains, sešos no rīta ir neizpratnē par nezināmo tālo ceļu, kas sagaida viņa ģimeni. Rutas bērnības dienu stāstījums aizrāva mūs, vēl jo vairāk tāpēc, ka notikumi tika atspoguļoti fotogrāfijās. Daudzas lietas skolēniem šķita neizprotamas, līdz ar to sekoja daudz jautājumu.

Bibliotekāres bija sarūpējušas gardu tēju un našķus, kas radīja īpaši mājīgu un draudzīgu atmosfēru. Saruna bija ļoti sirsnīga, ģimeniska, jo Ruta ir mūsu skolnieces Megijas vecmāmiņa. Skolēni mēģināja rast paralēles ar Rutas bērnību, tomēr tas izrādījās gandrīz neiespējami. Sarunas laikā uzzinājām, ka arī Oto vectēva ģimeni ir skāris represiju laiks.

Sirsnīgs paldies par atsaucību un izzinošo stāstījumu Rutai Krapānei. Pateicos par jauko uzņemšanu bibliotekārēm Birutai un Ingrīdai.

Ilūkstes 1. vidusskolas

5.a klases audzinātāja

Sandra Macijevska

 

DSC05188