Kapusvētki Ilūkstes novadā 2018. gada vasarā

Kapusvētki Ilūkstes novadā 2018. gada vasarā

    Ilūkstes novada katoļu un luterāņu draudzes informē par kapusvētku norisi 2018. gada vasarā. Informācija tiek papildināta, un esošajā plānojumā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzam sekot līdzi aktualitātēm.

 

ILŪKSTĒ

Ilūkstes kapos – 15. jūlijā plkst. 14.00

 

 

 

 

BEBRENES PAGASTĀ

Bebrenes kapos – 28. jūlijā plkst. 15.00

Kaupišķu kapos – 21. jūlijā plkst. 14.00

Čamānu kapos – 18.augustā plkst. 14.00

 

DVIETES PAGASTĀ

Būku kapos – 2. jūnijā plkst. 15.00

Kalnišķu kapos – 9. jūnijā plkst. 15.00

Zviedrānu kapos – 7. jūlijā plkst. 15.00

Munču kapos  – 14. jūlijā plkst. 15.00

Zariņu kapos – 21. jūlijā plkst. 15.00

Jadvigovas kapos – 28. jūlijā plkst. 15.00

 

EGLAINES PAGASTĀ

Katoļu draudžu kapos:

Sārtenes (Červonkas) kapos –  9. jūnijā plkst. 14.00

Kaminčas kapos – 9. jūnijā plkst. 16.00

Kazimirvāles kapos – 14. jūlijā plkst. 14.00

Luterāņu draudžu kapos:

Pabēržu kapos – 30. jūnijā plkst. 11.00

Sārtenes (Červonkas) kapos – 30. jūnijā plkst. 12.00

Kaminčas kapos – 30. jūnijā plkst. 13.00

Lašu kapos – 21. jūlijā plkst. 11.00

 

PILSKALNES PAGASTĀ

Lauka kalna kapos – 7. jūlijā plkst. 12.00

Laišķu kapos – 8. jūlijā  plkst. 14.00

Kalvānu kapos – 14. jūlijā plkst. 14.00

Doļnajas kapos – 22. jūlijā plkst. 14.00

Ludvigovas kapos – 4. augustā plkst. 14.00

 

ŠĒDERES PAGASTĀ

Katoļu draudžu kapos:

Pakāpenes kapos – 28. jūlijā plkst. 13.00

Grīnvaldes kapos – 28. jūlijā plkst. 14.00

Grendzes vecajos kapos – 1. jūlijā plkst. 15.00

Grendzes jaunajos kapos – 14. jūlijā plkst. 14.00

Smelines kapos – 4. augustā plkst. 14.00

Luterāņu draudžu kapos:

Grīnvaldes kapos – 21. jūlijā plkst. 12.30

Raudas kapos – 21. jūlijā plkst. 13.30

 

SUBATĒ UN PRODES PAGASTĀ

Katoļu draudžu kapos:

Sārtenes (Vitkušku) kapos – 9. jūnijā plkst. 14.00

Kaminčas kapos – 9. jūnijā plkst. 16.00

Subates kapos – 7. jūlijā plkst. 14.00

Vārnišķu kapos – 7. jūlijā plkst. 15.00

Kazimirvaldes kapos – 14. jūlijā plkst. 14.00

Baltmuižas kapos – 21. jūlijā plkst. 14.00

Gulbenes kapos – 28. jūlijā plkst. 14.00

Luterāņu draudžu kapos:

Kazimirvaldes kapos – 7. jūlijā plkst.14.00

Lavides kapos – 7. jūlijā plkst. 15.00

Subates kapos – 14. jūlijā plkst. 16.00

Gulbenes kapos – 12. augustā plkst. 11.00

Baltmuižas kapos – 12. augustā plkst. 12.30

Amasišķu kapos – 12. augustā plkst. 14.00