Kā tērpies novads svētku dienās?

1       Svētku riteņi ir ieripojuši mūsu pilsētās, pagastos un pagalmos. Esam saņēmušo jau vairākus foto no mūsu novada iedzīvotājiem. Paldies! Dalies priekā, sūti arī savu foto uz epastu ilukstelv@inbox.lv.

       Sandra Plēpe(SIA “Veselības centrs Ilūkste”,sociālā darbiniece) raksta: “Nosūtu foto ar velosipēdu, kurš atrodas SIA “Veselības centrs Ilūkste”pagalmā. Kopīgiem spēkiem esam to izrotājuši un novietojuši savā pagalmā par godu novada svētkiem, par prieku sev un apmeklētājiem. Lai arī vecā velosipēda mūžs turpinās citā viedā!”

      Liene Jakubaņeca sūta foto no Doļnās, sakot “Paldies par skaisto stūrīti arī Doļnajā!”.

       “Bebrenes svētku dekorācija iz J.Grubertes arhīviem” – Inga Zeltiņa.

       “Arī Stendera muzejā ir ieripojusi šo svētku tematika!” – Zanda Lisovska.

      Paldies Evitai Skrimblei par foto. Pateicoties čakliem saimniekiem svētku rota arī pie mājām “Guļāni” Bebrenes pusē un Dvietes pagasta ,,Dimantiem”.
        Evita raksta: “Ilūkstes novada svētku sajūtu baudot, nosūtu bildes, jo arī mūsu māju pagalmos ir ieripojuši riteņi. Lai svētku noskaņa valdītu ne tikai svētkos, bet arī ikdienas steigā!
        Paldies par svētkiem!”

        Visi foto skatāmi sociālo tīklu vietnē facebook.com “Ilūkstes Novada Vēstis” lapā.

2

3

4

5

6

7