Jaunjelgavā notiks VIII Sēlijas kongress

VIII selijas kongress       27. maijā plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada kultūras namā notiks  VIII Sēlijas kongress. Kongresa galvenā tēma ir Sēlijas ekonomikas izaugsme un virzība uz viedas teritorijas statusu.

        Kongresa rezolūcijā tiks atkārtota prasība valdībai veidot atsevišķu Sēlijas plānošanas reģionu, kā arī pārtraukt centralizāciju izglītības un veselības jomās, kas pašreizējā veidolā apdraud vēsturiskās teritorijas pastāvēšanu un izaugsmes iespējas.

       Atsevišķā darba grupā kongresa laikā darbosies Sēlijas novadu apvienības jaunieši, dibinot kopēju Sēlijas jauniešu padomi,  kas turpmāk pārstāvēs reģiona jauniešu intereses Latvijas Jaunatnes padomē, citās sadarbības organizācijās un valsts institūcijās.