Jaunieši aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

        Ilūkstes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos darbam vasaras brīvlaikā novada jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pieteikšanās termiņš – 7. aprīlis! Pašvaldība nodrošinās darbavietas labiekārtošanas strādnieka amatā kopumā 48 jauniešiem (katrs jaunietis strādās 1 mēnesi):

 

Ilūkstes pilsētā

12 jauniešiem (4 jauniešiem mēnesī)

Bebrenes pagastā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

Dvietes pagastā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

Eglaines pagastā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

Šēderes pagastā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

Pilskalnes pagastā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

Subates pilsētā

6 jauniešiem (2 jauniešiem mēnesī)

 

Pieteikties lūdzam personīgi Ilūkstes novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs vai, zvanot uz tālr.:

  • Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai – 65462500, 29463169, 29220324;
  • Bebrenes pagasta pārvaldei – 65407909, 20219770;
  • Dvietes pagasta pārvaldei – 65475434, 28377279;
  • Eglaines pagasta pārvaldei – 65437343;
  • Pilskalnes pagasta pārvaldei – 65462296;
  • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei – 65462275, 26591575;
  • Šēderes pagasta pārvaldē – 65475703.

 

Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk par paredzēto darbavietu skaitu, tiks rīkota izloze, par kuru iepriekš tiks paziņots.