Jaunieši aicināti piedalīties aptaujā labākas jaunatnes politikas veidošanai

    Aicinām jauniešus iesaistīties projektā un aizpildīt aptaujas anketu labākas jaunatnes politikas veidošanai Latvijā. Anketa aizpildāma tiešsaistē, atbildes var sniegt latviešu vai angļu valodā. Jaunieši, jūsu viedoklis ir svarīgs!

   Nodibinājums Fonds Sabiedrībai” programmas Erasmus+” ietvaros uzsācis jaunu KA3 projektu Jauno līderu starptautiskā tikšanās” (Young Leaders International Meeting), kurā laipni aicināti iesaistīties Latvijas jaunieši. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu līdzdalību pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas veidošanā. Turklāt projekts paredzēts jaunu cilvēku un jauniešu organizāciju iesaistīšanās atbalstam politikas izstrādē, realizācijā un izvērtēšanā, izmantojot strukturētu dialogu. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir tādu nacionālo likumu izveide vai koriģēšana, kas uzlabotu jauniešu situāciju valstī.

Projektā paredzēts izmantot strukturētu dialogu kā līdzekli jauniešu sadarbības uzlabošanai, kā arī iesaistīt Eiropas politikas veidošanā lielāku skaitu jauniešu, to skaitā arī jauniešus ar īpašām vajadzībām.