Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”

Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”

     24.-26. februārī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika izglītības izstāde „Skola 2018”. No Ilūkstes novada skolām pirmajā izstādes dienā Rīgā ieradās 28 skolēni.

   Izstādes apmeklētājiem tika dota lieliska iespēja iepazīties ar vairāk nekā 140 profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu Latvijā un ārzemēs – izglītības programmu dažādību un mācību ikdienu.

     Skolēni ļoti novērtēja iespēju ne vien uzzināt par nākotnes iespējām, bet arī izmēģināt savas prasmes, piemēram, veicot mākslīgo elpināšanu, iejūtoties zemessarga lomā vai ielūkojoties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto iekšpusē. Izstādes dalībnieki bija priecīgi gan par iespēju saņemt nepieciešamo konsultāciju un atbildes uz jautājumiem, kuras sniedza mācību iestādēs studējošie, gan piedalīties izglītojošās aktivitātēs.

     Daudzi vidusskolēni atzina, ka izstādes apmeklējums bija labs palīgs, izvēloties nākotnes profesiju. Šis pasākums paplašināja redzesloku un padarīja daudzas ar karjeru saistītas lietas skaidrākas un saprotamākas.

     Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai, pasākuma koordinatoriem un izstādes organizētājiem par lielisko dienu!

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

  1. klases skolēns Ilmārs Mežaraups

 

     Īstenojot ESF projektu „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001), 5 skolēni no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, 7 skolēni no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un 16 skolēni no Ilūkstes 1. vidusskolas 23. februārī devās uz 24. starptautisko izglītības izstādi „Skola 2018”, lai izpētītu izglītības iespējas. Skolēni, apmeklējot izstādi, iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ka arī uzzināja visu par studiju kredītiem, vēroja prezentācijas, piedalījās aktivitātēs.

     Daudzi guva apstiprinājumu savam izvēlētajam karjeras ceļam, dažs saprata, ka iedomātais virziens nav īsti viņam piemērots un pieņēma jaunus izaicinājumus. Skolēni ieguva ļoti daudz informācijas par izglītības iestādēm, ar ko varēs padalīties arī ar saviem skolas biedriem.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova

 


Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”
Skolēni iepazīst turpmākās izglītības iespējas, apmeklējot izstādi „Skola 2018”