Izsludināts projektu konkurss mērķprogrammā „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016”

    Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu konkursu projektu realizēšanai laika posmā no 2016. gada maija līdz 2016. gada decembrim ieskaitot. Šogad programmai piešķirtais finansējums ir palielināts par 10% salīdzinājumā ar pagājušo gadu un ir EUR 110 000,00.

   Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 22. marts (līdz plkst. 16.00)

Projektu pieteikumi jāiesniedz LRAA birojā personīgi (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3. stāvā) vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir 2016. gada 18. marts) uz adresi Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils LV-5401. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz arī elektroniski ar visiem pielikumiem), nosūtot uz e-pasta adresi: kultura@latgale.lv.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Latvijas valsts mežu atbalstīto Latgales kultūras programmas 2016” projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums saņemami LRAA birojā un interneta mājas lapā www.latgale.lv. Skaidrojumus par konkursu un nolikumu var saņemt, vēršoties pie programmas vadītājas (Daugavpilī, Saules ielā 15, darba dienās no plkst. 10.00 līdz  16.00), iepriekš piesakoties pa tālr.: 65420257. Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks: 9. martā – plkst. 10.00 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī un plkst. 13.00 – Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē.

Uzziņas par semināru var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr.: 65420257.

Latgales programmas nolikums
Pieteikuma veidlapa