Izsludināts pasākuma „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” radošo projektu konkurss jauniešiem

Nozimite JAUNJELGAVA 2007 web     Biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” sadarbībā ar Sēlijas novadu apvienību, Jaunjelgavas novada domi, Jaunsardzes un informācijas centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aicina jauniešus piedalīties pasākuma „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” 2017. gada radošo projektu konkursā „Sēlijas novadu patriotiem pa pēdām”.

 2017. gada radošo darbu konkurss tiek veltīts Latvijas simtgadei. Konkursa organizatoru iecere ir dot iespēju konkursa dalībniekiem savos darbos atspoguļot Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona cilvēkus – Latvijas patriotus, kuru vārdi pieder visai valstij.

Sēlijai pieder daudz spožu personību Latvijas zvaigznājā – Vecais Stenders, Pauls Stradiņš un Jānis Stradiņš, Aleksands (Jēkabs) Grīns, Jānis Jaunsudrabiņš, Arvīds Žilinskis, Vaironis Jakāns, Lūcija Ķuzāne un Māra Svīre – tie ir tikai daži no daudziem Sēlijas dēliem un meitām. Sēlijā izcīnītas arī Latvijas atbrīvošanas kara cīņas, te dzimuši vairāki desmiti Lāčplēša kara ordeņa kavalieru, piemēram, kapteinis Kristaps Krišs Upelnieks, ģenerālis Jānis Teodors Indāns un daudzi citi.

Pēdējā gadu desmitā aktīvie sēļi ir apvienojušies Sēļu klubā un Sēlijas novadu apvienībā (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi un Krustpils novads), lai atjaunotu kultūrvēsturiskā novada spozmi. Tiek rīkoti Sēlijas kongresi, ir veiksmīga sadarbība kultūras un jaunatnes darba jomā.

„Dzimis Sēlijā” ir Sēlijas jauniešu vadmotīvs, un šogad lai tas caurvij arī konkursu „Sēlijas novadu patriotiem pa pēdām”.

Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības piedalīties pasākumā „Latviešu karavīrs laikmeta griežos” 2. un 3. novembrī Jaunjelgavā, kā arī saņems dažādas balvas.

 

 

Par tradīciju

2011. gadā biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” aizsāka jaunu tradīciju, organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms Lāčplēša dienas ārpus Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās.

2011. gadā tāds pasākums notika Trikātā, 2012. gadā – Jēkabpilī, 2013. gadā – Skrundā, 2014. gadā – Balvos, 2015. gadā – Daugavpilī, 2016. gadā – Bauskā, savukārt šogad tas notiks Jaunjelgavā.

Jaunjelgavā pasākumā „Latvijas karavīrs laikmetu griežos” tiksies vairāk nekā 300 jauniešu vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – no Jaunsardzes, biedrības „Latvijas mazpulki”, biedrības „Latvijas skauti un gaidas” un Sēlijas novadu skolu jaunieši.

Pasākumu rīko „Latvijas ģenerāļu klubs” sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru, Jaunjelgavas novada pašvaldību, Sēlijas novadu apvienību, biedrību „Latvijas mazpulki”, biedrību „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Papildu informācija par pasākumu: biedrības «Latvijas ģenerāļu klubs» valdes priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, tālr. 29432239.


Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Vineta Žilinska
Tālr.: +371 67335389.
E-pasts: vineta.zilinska@rjc.gov.lv