Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016

   Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 2. jūnijā izsludina „Latgales NVO projektu programmu 2016”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā.

    Kopā konkursam pieejami EUR 24 000, kas sadalīti trim atbalsta jomām: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem (EUR 8 000); starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (EUR 8 000); mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (EUR 8 000)

Vienam projektam maksimāli pieejami EUR 3000,00, termiņš projektu iesniegšanai ir 2016. gada 6. jūlijs plkst.16.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir pieejami mājaslapās www.nvoc.lv un www.latgale.lv.

Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā (2.5.-8-18) ietvaros.

Vairāk par projektu un programmu: http://latgale.lv/lv/news/article?id=9305