Izskanēja koncerts „Dāvāsim dziesmu no sirds Latvijai”

IMG 0035      14. februārī Ilūkstes novada izglītības iestāžu dziedošie un muzicējošie kolektīvi (kopskaitā 15) apvienojās koncertā Dāvāsim dziesmu no sirds Latvijai”.

     

Koncertā piedalījās:

  • Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis Varavīksne” (vadītāja Ona Lapa); bērnu vokālais ansamblis Zirņi” (vadītāja Lilija Kuciņa); jauniešu vokālais ansamblis Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte); jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis Piparmētra” (vadītājs Arnis Slobožaņins);
  • jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis Taktsmērs” (vadītājs Rūdolfs Surgovts).
  • Ilūkstes 1. vidusskolas 1.-4. klašu koris un 5.-7. klašu koris (diriģente Anita Meikšāne);
  • Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 1.-4. klašu koris un 5.-9. klašu koris (diriģente Daiga Martinsone);
  • Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 4.-8. klašu koris (diriģente Daina Paukšte) un 1.-3. klašu koris (diriģente Inga Ašķeļaņeca, koncertmeistare Tatjana Dvorecka);
  • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 1.-4. klašu koris Dadzīši” un 9.-12. klašu vokālais ansamblis Bewerna” (vadītāja Rita Kalvāne);
  • Subates pamatskolas 1.-5. klašu koris (diriģente Daiga Martinsone, koncertmeistare Viola Jasmane).

Koncertu vadīja Ilūkstes 1. vidusskolas skolnieces Dinija Rimoviča un Alīna Kovaļčuka. Noslēgumā visi kolektīvi saņēma Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas Pateicības rakstus un dāvanas. Īpaši tika atzīmēts mūzikas kolektīvu vadītāju ieguldītais darbs.

Paldies par bērnu muzikālo spēju attīstīšanu sakām Dainai Paukštei, Anitai Meikšānei, Arnim Slobožaņinam, Onai Lapai, Daigai Martinsonei, Lilijai Kuciņai, Ritai Kalvānei, Ingai Ašķilanecai, Tatjanai Dvoreckai un Violai Jasmanei.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša

 

 

 

IMG 0046

IMG 0055

IMG 0084

IMG 0094

IMG 0097

IMG 0116

IMG 0123

IMG 0124