Metodiskās apvienības

Ilūkstes novada metodisko apvienību vadītāju kontaktinformācija

2017./2018.m.g.

Nr.p.k. MA nosaukums Vārs, uzvārds e-pasts Tālrunis
1. Profesionālā izglītība Ērika Šaršune skola@bebrene.lv 29252659
2. Direktoru vietniekiem izglītības jomā, bioloģijas, ķīmijas Aina Šaudiņa saudina@inbox.lv 26301944
3. Direktoru vietniekiem audzināšanas jomā Andželika Pabērza lika35@inbox.lv 26492443
4. Latvijas un pasaules vēsture un kulturoloģija Vita Anspoka fuksis15@inbox.lv 26147723
5. Mājturības un tehnoloģijas (zēniem) Viktors Jasiņavičs viktors_j@inbox.lv 29659363
6. Ekonomika Veronika Orss-Orlovska v.orss-orlovska@inbox.lv 26559688
7. Matemātika Biruta Gičevska bgicevska@inbox.lv 26497318
8. Krievu valoda Aiva Šaršūne aiva.sarsune@inbox.lv 26415101
9. Angļu un vācu valoda Sandra Macijevska smacijevska@inbox.lv 26315235
10. Vizuālā māksla Lonija Pupiņa lonijapupina@inbox.lv 26342405
11. Latviešu valoda un literatūra, bibliotekāru Silvija Romaņenkova romasi@inbox.lv 28340457
12. Sports Elita Rutkupa rutkupa21@inbox.lv 26180682
13. Fizika Pēteris Kalvāns peteriskalvans@inbox.lv 26547856
14. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm), sociālās zinības Veslava Linčika veslava@inbox.lv 28371411
15. Ģeogrāfija Jolanta Ščerbakova julesh@inbox.lv 26821678
16. Sākumskola Ingrīda Siņuka insin@inbox.lv 28264202
17. Izglītības iestāžu koru virsvadītāja Maija Žigajeva zigajeva@inbox.lv 26461017
18. Informātika Airita Šuksto ashuksto@inbox.lv 28760217
19. Zinātniski pētnieciskie darbi, vides izglītība Valda Namiņa vanam@inbox.lv 29216788
20. Deju kolektīvu virsvadītāja Dace Parša daceparsa@inbox.lv 20226632