Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

Noteikumi „Kārtība, kādā Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldībās tiek organizētas mācību priekšmetu 2.posma (novada) olimpiādes 2018./2019.mācību gadā”

Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko darbu konferences-konkursa “Esmu pētnieks” nolikums

 

Mācību priekšmetu olimpiādes    2018./2019.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks un vieta
Novada posms  

Valsts posms

Datums Norises vieta
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā) 7. – 8. 19.10. Līvānu 2. vidusskola 22.11.– I kārta
10.01.– II kārta
Angļu valoda 10. – 12. 30.10. Līvānu 1.vidusskola 07.12.– I kārta

08.02.– II kārta

Vācu valoda 10. – 12. 15.11. Līvānu 1.vidusskola 26.01. – I kārta

22.02. – II kārta

Bioloģija (tiešsaistē) 9. – 12. 29.11. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

23.–25.01.
Vēsture (tiešsaistē) 9. 11.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

25.03.
Vēsture (tiešsaistē) 10. – 12. 11.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

19.02.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 14.01. Līvānu 1.vidusskola

 

22.03.
Fizika (tiešsaistē) 9. – 12. 18.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

04.–05.04.
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē) 11. – 12. 28.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

01.03.
Ekonomika (tiešsaistē) 10. – 12. 30.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

05.03.
Matemātika 9. – 12. 01.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

06.–07.03.
 

Ķīmija (tiešsaistē)

9. – 12. 05.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

26.–28.03.
Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10. – 12. 20.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

10.–11.04.

 

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

 

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks un vieta
Datums Norises vieta
Matemātika 5.-8. 15.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

Vācu valoda 8. 25.02. Līvānu 1.vidusskola