Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

      Kārtība, kādā Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldībās tiek organizētas mācību priekšmetu 2.posma (novada) olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

 

Mācību priekšmetu olimpiādes   2017./2018.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks un vieta
Novada posms Valsts posms
Datums Norises vieta
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmā) 7.- 8. 21.10. Līvānu 2. vidusskola 24.11.- I kārta
19.01.-II kārta
Vācu valoda 10.-12. 23.11. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 28.01.- I kārta
24.02.-II kārta
Bioloģija (tiešsaistē) 9.–12. 25.11. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

25.-27.01.
Vēsture 9.un 12. 13.01. Līvānu 1.vidusskola 9.kl.-10.04.

12.kl.-21.02.

Latviešu valoda un literatūra 11.un 12. 16.01. Ilūkstes 1.vidusskola 03.03.
Fizika (tiešsaistē) 9.–12. 20.01. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

06.-07.04.
Latviešu valoda un literatūra 8.un 9. 30.01. Līvānu 1.vidusskola 27.03.
Ekonomika (tiešsaistē) 10.-12. 01.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

02.03.
Matemātika 9.–12. 03.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes 1.vidusskola

09.-10.03.
Ķīmija (tiešsaistē) 9.–12. 07.02. Līvānu 1.vidusskola Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 22.-24.03.
Matemātika 5.–8. 17.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes 1.vidusskola

Ģeogrāfija (tiešsaistē) 10.–12. 22.02. Līvānu 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

11.-12.04.
Vācu valoda 8. 27.02. Līvānu 1.vidusskola