Mēneša darba plāni

 Darba plāns   2019. gada septembris

 

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Seminārs pašvaldību mūzikas speciālistiem, atbildīgajiem par metodisko atbalstu mūzikas skolotājiem 12.09.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga Rita Platpere VISC vecākā referente, tālr.60001623, e-pasta adrese: rita.platpere@visc.gov.lv
2. Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem 17.09.   VISC, Strūgu iela 4, Rīga Inese Liepiņa, VISC vecākā referente, tālr.60001630, e-pasta adrese: inese.liepina@visc.gov.lv
3. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta “Saule vija zelta jostu” tautas deju repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem 17.-18.

09.

  PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas iela 16, Rīga Zanda Mūrniece, VISC IIADN vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
4. Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem 19.09. plkst.10.30 Rīgas Latviešu biedrības nams, G.Merķeļa ielā 13, Rīgā Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957; e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv
5. Miķeļdienas pasākums “Ķirbju ražas svētki” 24.09. plkst.09:45 Ilūkstē, Vienības laukumā Valda Namiņa, veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatore
6. Novada mācību jomu koordinatoru sanāksme 24.09 plkst.14.00 Ilūkstes novada pašvaldība I.Linarde, Izglītības nodaļas vadītāja
7. Seminārs XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta “Roku rokā dziesmu rotā” īstenotājiem 24.09.     Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.67350957; e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

8. Latvijas Jaunatnes čempionāts

U-15 Meistarības grupas 2.posms

INSS futbola

U-15 komanda,

2004.g.dz.

 

4.septembrī

plkst. 16.00

Ilūkstes pilsētas stadions A.Vorotinskis

Ilūkstes novada Sporta skolas futbola treneris

mob.29499592

9. Latvijas Jaunatnes čempionāts

U-15 Meistarības grupas 2.posms

INSS futbola U-15 komanda,

2004.g.dz.

 

14.septembrī

plkst. 14.00

 

Ilūkstes pilsētas stadions

A.Vorotinskis

Ilūkstes novada Sporta skolas futbola treneris

mob.29499592

10. Olimpiskā diena Novada skolēni 20.septembrī

plkst. 11.00

Ilūkstes pilsētas stadions V.Žigajevs

Ilūkstes novada Sporta skolas

sporta metodiķis

mob.29495512

11. Latvijas Jaunatnes čempionāts

U-15 Meistarības grupas 2.posms

INSS futbola U-15 komanda,

2004.g.dz.

 

21.septembrī

plkst. 14.00

Ilūkstes pilsētas stadions A.Vorotinskis

Ilūkstes novada Sporta skolas futbola treneris

mob.29499592

12. Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā 2003.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes, 2004.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes  

24.septembrī

plkst. 13.00

Ilūkstes pilsētas stadions S.Petrakovs

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

mob.22375124

 

Tolmante

65447865