Mēneša darba plāni

 Darba plāns   2020. gada februāris  

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) (ESF projekts Nr. 8.3.2.1/16/I/002). 04.02. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vsk. (Raiņa 49) V. Tolmante. izglītības darba speciāliste
2. Biznesa simulāciju spēļu konkurss “Bizness 24h”. 05.02. plkst. 09:00 Banku augstskola

(Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga)

V. Orss – Orlovska, Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja
3. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību  deleģēto koordinatoru 4. sanāksme. 11.02. VISC, Strūgu iela 4, Rīga A. Strikaite, VISC IIADN vadītājas vietniece
4. Ēnu diena 2020 12.02. Ilūkstes novads L. Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste

I. Repkova, pedagogs karjeras konsultants

5. Jauniešu domes saliedēšanas pasākums. 12.02. Plkst. 17:00 Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls L.Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste
6. Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādes (tiešsaistē) 2.posms (ESF projekts Nr. 8.3.2.1/16/I/002). 13.02. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vsk. (Raiņa 49) V. Tolmante. izglītības darba speciāliste
7. Matemātikas 70. olimpiādes (5. – 8. kl.) 2. posms. 14.02 plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vsk. (Raiņa 49) V. Tolmante. izglītības darba speciāliste
8. Informatīvi izglītojošs seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem. 20.02. VISC, Strūgu iela 4, Rīga M. Daļecka, VISC vecākā referente
9. Vācu valodas 50. olimpiādes     (8. kl.) 2. posms. 24.02. plkst. 10:00 Līvānu 1.vidusskola

(Rīgas iela 101)

V. Tolmante. izglītības darba speciāliste
10. Angļu valodas olimpiāde Ilūkstes novada 5.- 6. klašu skolēniem. 26.02. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vsk. (Raiņa 49) S. Macijevska, valodas mācību jomas koordinatore
11. ZPD reģionālā konference. 28.02. Daugavpils Universitāte V.Namiņa, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja
12. Daiļlasīšanas konkurss „Skani, mana valodiņa!” (veltīts dzimtās valodas dienai). 28.02.  

plkst. 10:00

Ilūkstes PII “Zvaniņš” V. Vanagele, pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore
13. 26. starptautiskā izglītības izstāde

“Skola 2020”

Vienlaikus ar izstādi „Skola 2020” Ķīpsalā notiks “Latvijas Grāmatu izstāde”, kas piedāvā tikties ar iemīļotiem rakstniekiem, baudīt autoru lasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, kā arī “Grāmatu maiņas punktā” mainīties ar citu lasītāju grāmatām.

28.02. Ķīpsalas iela 8, Rīga L. Zeltiņa, jaunatnes lietu speciāliste

I. Repkova, pedagogs karjeras konsultants

 

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

 

14. Ilūkstes novada skatuves runas konkurss .

Tēma: “Es pats, valoda, ģimene, mans novads, brīvība, ”

Nolikums VISC mājas lapā.  

13.02.

plkst. 10:00

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs V.Rimša, Ilūkste BJC vadītāja
15. Ilūkstes novada deju kolektīvu skate “Saule vija zelta rotu ”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 18.02.

plkst. 11:00

Ilūkstes Kultūras nams V.Rimša, Ilūkste BJC vadītāja
16. Reģiona  skatuves runas konkurss .Tēma: “Es pats, valoda, ģimene, mans novads, brīvība ”. 28.02. Jēkabpils BJC

(Brīvības iela 258)

V.Rimša, Ilūkste BJC vadītāja
17. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls konkurss “No baroka līdz rokam”. 21.02. Rēzeknes 5.vsk.

(Rūpnīcas iela 11)

V.Rimša, Ilūkste BJC vadītāja
18. Sporta deju festivāls “Madonas valsis – 2020”. 22.02. Madonas sporta centrs

(Gaujas iela 13)

O.Zaharņovs, Ilūkstes BJC interešu izglītības skolotajs
19. Vokālās mūzikas   konkurss “Balsis 2020”

1. kārta Ilūkstes  novadā.

/pieteikties līdz 10.02.20./

24.02.

plkst.11. 00

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola V.Rimša, Ilūkste BJC vadītāja
20. Starpnovadu  teātra sporta turnīrs. 27.02. Līvānu 2.vidusskola

(Rīgas iela 113)

M.Rimoviča, Ilūkstes BJC interešu izglītības skolotaja
21. Raiņa muzejs “Jasmuiža”  aicina skolēnus  piedalīties  vizuālās mākslas  konkursā “Zem Raiņa dzejas lietussarga “, atzīmējot Raiņa 155 jubileju. Līdz 03.04.2020. Info: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

22. Ilūkstes novada

atklātais telpu futbola turnīrs.

Futbola komandas sastāv no 2005.g. dz. un vecākiem dalībniekiem 08.02.2020.

plkst. 10:00

Ilūkstes Raiņa vsk.sporta zalē V.Žigajevs,

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta metodiķis

23. Ilūkstes novada

atklātās sacensības peldēšanā “Pirmie stari”.

INSS peldētāji un uzaicināto komandu peldētāji 22.02.2020.

reģistrācija- plkst.11:30  sacens.sākums -plkst. 12:30

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra peldbaseins S.Bondere, Ilūkstes novada Sporta skolas

peldēšanas trenere

 

24. Ilūkstes novada skolēnu

“Tautas bumba”.

Sākumskolas skolēni 28.02.2020.

plkst.10:00

Ilūkstes Raiņa vsk.sporta zalē V.Žigajevs,

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta metodiķis

 

Tolmante

65447865