Mēneša darba plāni

februāris

Nr.p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta      Atbildīgais
1. Matemātikas valsts 69. olimpiādes (9.-12.klašu izglītojamajiem) 2. posms. 01.02. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Raiņa iela 49) V. Tolmante, izglītības darba speciāliste
2. Matemātikas valsts 69. olimpiādes 2. posma darbu labošana. 04.02. plkst. 14.00 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Raiņa iela 49) B. Gičevska, Ilūkstes novada matemātikas mācību jomas koordinatore
3. 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2019” Latvijā atklāšana. 05.02. LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga I. Slišāne, VISC, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ingrida.slisane@visc.gov.lv
4. Ķīmijas valsts 60. olimpiādes 2. posms (tiešsaistē). 05.02. plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Raiņa iela 49) V. Tolmante, izglītības darba speciāliste
5. Konference “Motivējošās sarunas”. Organizē Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 09.02. plkst. 9:30 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas  3, Rīga I. Prudņikova, VISC vecākā eksperte, VPMK vadītāja, tālr.: 60001643; e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
6. Ēnu diena 2019. 13.02. Ilūkstes novads L. Pokšāne, jaunatnes lietu speciāliste

I. Repkova, pedagogs karjeras konsultants

7. Daiļlasīšanas konkurss „Skani, mana valodiņa!” (veltīts dzimtās valodas dienai). 14.02.  

plkst. 10:00

Ilūkstes PII “Zvaniņš” V. Vanagele, Ilūkstes novada pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore ,

I. Sarbaja, skolotājs logopēds

8. VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandas speciālistiem. 15.02. plkst. 9:30 Merķeļa iela 11, Rīga A. Falka, VISC vecākā eksperte
9. Seminārs – praktikums. Medijpratība un lasītprasme. 18.02. plkst. 14:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Raiņa iela 49, 201. kab.) S. Romaņenkova, mācīšanās konsultants – eksperts
10. Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādes (tiešsaistē) 2.posms. 20.02 plkst. 10:00 Ilūkstes Raiņa vidusskola (Raiņa iela 49) V. Tolmante, izglītības darba speciāliste
11. Seminārs pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem. 21.02. VISC, Strūgu iela 4, Rīga M. Daļecka, VISC IIADN vecākā referente, tālr.:67350813, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv 
12. 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2019” Latvijā noslēguma sarīkojums 21.02. LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga I. Slišāne, VISC, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: ingrida.slisane@visc.gov.lv
13. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru modelēšanas koncerts-seminārs skolu koru diriģentiem. 22.02. Rīgas Latviešu biedrības nams R.  Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 60001623, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv
14. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss “No baroka līdz rokam” 22.02. Rēzeknes 5.vidusskola E. Šķetris, VISC vecākais referents, tālr.: 60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
15. Izglītības un kultūras iestāžu 5.- 9. klašu tautas deju kolektīvu radošais pasākums “Spēlēju un dancoju!” 22.02. plkst. 12:00 Brocēnu novads,

Blīdenes KN

Z. Mūrniece, VISC vecākā referente, tālr.: 60001628, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv
16. Metodiskā diena Subatē: atklātais vērojums- sadarbības caurviju prasmju iedzīvināšana integrētajās rotaļnodarbībās Subates filiāles grupās 27.02. plkst. 9:30 PII “Zvaniņš”, Subate V. Vanagele, Ilūkstes novada pirmsskolas un sākumskolas mācību jomas koordinatore

 

Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

17. Ziemas sporta spēles jauniešiem un ģimenēm. 09.02.

 

plkst. 10:00

 

Ilūkstes pilsētas stadionā L. Pokšāne, jaunatnes lietu specialiste ,

V.Žigajevs, sporta metodiķis

18. Apsveikuma kartiņu darbnīca. 11.02.

 

12.02.

13.02.

plkst. 12:30

 

plkst. 14:00

plkst. 15:00

Bebrenes VP vidusskolā

Subates KN

Ilūkstes novada jauniešu radošajā kvartālā

L. Pokšāne, jaunatnes lietu specialiste
19. Radošā darbnīca “Spārnotās sirsniņas…” Gatavosim mīļus pārsteigumus Valentīndienai. 13.02. plkst. 14:00 Ilūkstes BJC V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore
20. Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019 !” un

Ilūkstes novada skolu 1.-4. klašu  un 5.-9. klašu koru skate.

21.02. plkst. 11:00 Ilūkstes novada kultūras centrs V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore ,

A. Meikšāne, Ilūkstes novada izglītības iestāžu koru virsvadītāja

21. Ilūkstes novada skolu tautas  deju kolektīvu skate, gatavojoties  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 28.02. plkst. 10:30 Ilūkstes novada kultūras centrs V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore ,

D. Parša, Ilūkstes novada izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāja

22. Ilūkstes novada skolu tautas  deju kolektīvu skate, gatavojoties  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 28.02. plkst. 10:30 Ilūkstes novada kultūras centrs V. Rimša, Ilūkstes BJC direktore ,

D. Parša, Ilūkstes novada izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāja

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

23. Strītbols zēni 2003.-2004.g.dz. 12.02. Ilūkste E. Rutkupa, Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta skolotāja
24. Strītbols meitenes 2003.-2004.g.dz. 12.02. Ilūkste E. Rutkupa, Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta skolotāja
25. “Tautas bumba” spēle zēni 2007.g.dz. un jaunāki 26.02. Eglaine A. Romanova, Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta skolotāja
26. “Tautas bumba” spēle meitenes 2007.g.dz. un jaunāki 26.02. Eglaine A. Romanova, Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta skolotāja

 

Tolmante

65447865