Mēneša darba plāni

Aprīlis     

Nr.p.k Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais
1. Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis”. 04.04. plkst.10.00 Daugavpils Universitāte A.Šuksto, novada informātikas skolotāju MA vadītāja.
2. Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko  darbu konference – konkurss “Esmu pētnieks” 05.04. plkst.10.00 Ilūkstes BJC V.Namiņa, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja un vides izglītības skolotāju MA vadītāja
3. Lekcija “Telekomunikāciju uzņēmums atver profesionālās durvis” (novada skolu 8. -12. klašu skolēni). 06.04. plkst.10.30

 

plkst.12.00

Bebrenes VP vidusskola

Ilūkstes 1.vidusskola

I. Repkova, novada pedagogs karjeras konsultants
4. Seminārs novada skolu bibliotekāriem. 10.04. plkst.14.00 Ilūkstes 1.vidusskola S.Romņenkova, novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru MA vadītāja
5. Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem. 11.04. plkst.10.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija M.Viškere, Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu vācu valodas skolotāju MA vadītāja
6. Seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. 12.04. plkst.14.00 Eglaines pamatskola V.Linčika, mājturības un tehnoloģiju un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja
7. Valodu mācību jomas skolotāju izbraukuma seminārs uz Vecumnieku novada Valles vidusskolu. 12.04. plkst.10.00 Valles vidusskola S.Romņenkova, novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru MA vadītāja
8. Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā. 13.04. plkst.10.00 Ilūkstes novada pašvaldība S.Plone, Izglītības nodaļas vadītājas p.i.
9. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums un seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā 12,, 13.04. Valsts SIA PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” E.Pelša, VISC vecākā referente, tālr.: 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
10. Angļu valodas olimpiāde Ilūkstes novada 5.-6.klašu skolēniem 18.04. plkst.10.00 Ilūkstes 1.vidusskola S.Macijevska, novada angļu un vācu valodas skolotāju MA vadītāja
11. Līvānu  un Ilūkstes novadu apvienības 4.klašu skolēnu kombinēta satura olimpiāde 20.04. plkst.10.00 Ilūkstes 1.vidusskola I.Siņuka, sākumskolas skolotāju MA vadītāja
12. Nodarbība “Profesija + zinātne” (novada skolu 1. -4. klašu skolēniem) 24.04. plkst.12.30 Ilūkstes 1.vidusskola I. Repkova, novada pedagogs karjeras konsultants
13. Pasākums “Darbam dzimu, darbam augu” (novada skolu 5. -7. klašu skolēniem) tiks precizēts Ilūkstes 1. vidusskola I. Repkova, novada pedagogs karjeras konsultants
14. Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klases skolēniem 27.04. plkst.10.00 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija O.Supe, Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu angļu valodas skolotāju MA vadītāja
15. Reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. (7.), 11. (10.) klasēm 27.04. plkst.10.00 Jelgavas Valsts ģimnāzija A.Ozoliņa, Jelgavas pilsētas MA vadītāja
16. Eseju konkurss „Latvijas tautsaimniecība valsts 100 gadu jubilejas priekšvakarā”.         no 3. aprīļa līdz 3. maijam V.Orss-Orlovska, novada ekonomikas skolotāju MA vadītāja

 Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumi

17. Rokdarbnieču pulciņa pieredzes brauciens uz Raiņa  muzeju uz pasākumu “Satiec savu meistaru” 07.04. plkst. 12.00 Randene V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

S.Baginska, Ilūkstes BJC interešu izglītības skolotāja

18. BJC velosipēdistu pulciņa dalībnieku brauciens uz velosipēdistu  sacensībām. 07.04. Ķekavas novada Baložu vidusskola V.Jasiņavičs, Ilūkstes BJC interešu izglītības skolotājs
19. Vides objektu un mākslas darbu  “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” novada konkursa uzvarētāju darbu / foto/ iesniegšana 2.kārtai 09.04. Elektroniski

VISC

V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

L.Pupiņa, vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāja

20. 19.valsts turnīra “Teātra sports” fināls 13., 14.04. Iecavas KN L.Smildziņa, tālr.: 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
21. Skolu teātru festivāls “…un es iešu un iešu!”- Latvijas valsts 100gadei veltītā skolu teātru izrāžu parāde 20., 21.04. Valmieras Viestura vidusskola D.Jurka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350810, e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
22. Novada deju kolektīvu skate. 27.04. plkst.11.00 Ilūkstes novada KC V.Rimša, Ilūkstes BJC direktore

D.Parša, novada deju kolektīvu virsvadītāja

 

 

Ilūkstes novada skolēnu sacensības

„Vidusskolu kauss” vieglatlētikā jaunieši, jaunietes 1999.-2001. g.dz. 26.04., plkst.10.00 Ilūkste S.Petrakovs, Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris,mob.22375124
„Jauno vieglatlētu kauss”

zēni, meitenes

2002.-2003.g.dz. 26.04., plkst.10.00 Ilūkste S.Petrakovs, Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlētikas treneris

 

Tolmante

5447859