Īstenots projekts lauksaimniecības pakalpojumu uzlabošanai

20170525 114419       Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Sēlijas āres” nelielos apjomos veic rapša eļļas ražošanu no vietējām izejvielām un realizē vietējā tirgū. Lai modernizētu ražošanas procesu, ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros tika īstenots projekts – iegādāts rapša eļļas spiežu „Farmet” komplekts (2 spiedes, 2 piltuves) no SIA „BRZA Agro”.

logo

      Ar jaunajām spiedēm būs iespējams veikt ne tikai rapša eļļas, bet arī linsēklu un ķimeņu eļļas ražošanu, ko piedāvāt vietējā tirgū. „Sēlijas āres” sniegs arī eļļas spiešanas pakalpojumus.

 

20170525 114430

20170525 114451

20170525 114501

20170525 114530

20170525 114544

20170525 114549

20170525 114616

20170525 114622

20170525 114629