Īsteno savas idejas

daugavpilspartnieribas       Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” no  2016.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

       Lai nodrošinātu sekmīgu projektu pieteikumu sagatavošanas procesu, Ilūkstē, Kastaņu ielā 38 (“Latvijas Sarkanā Krusta” Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas telpās) katru pirmdienu (9., 16., 23. maijā) no plkst. 8:00 līdz 17:00 tiek organizētas KONSULTĀCIJAS par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību.