Informācija Pašulienes, Raudas un Dvietes ciemu siltumenerģijas patērētājiem

       2016.gada janvāris – viens no aukstākajiem mēnešiem pēdējo gadu laikā. Sakarā ar zemo gaisa temperatūru, palielinājās arī siltumenerģijas patēriņš.

       Saprotot to, ka izdevumi par apkuri varētu veidot ievērojamu daļu no jūsu budžeta, SIA  „ORNAMENTS” administrācija dod iespēju novada iedzīvotājiem samaksāt par janvāra mēnesi līdz 31.05.2016. bez soda sankcijām. Gadījumā, ja parāda atmaksai nepieciešams ilgāks laiks, lūdzam griezties personīgi SIA “ORNAMENTS”. Soda nauda netiks aprēķināta tām fiziskajām personām, kurām nav bijis parāda pretSIA „ORNAMENTS”  uz apkures perioda sākumu.