Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[3.] pielikums. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma

 

 

                               Аtpakaļ pie saraksta