Home Ilūkstes novads Novada pagasti Pilskalnes pagasts
Otrdiena, 2015. gada 04. augusts

Jomas

 

Deputātiem 

 

 

PDF Drukāt E-pasts

 

PILSKALNES PAGASTS

 

 

   Pilskalnes pagasts atrodas Ilūkstes novadā, Latvijas dienvidaustrumu daļā. Pagasts robežojas ar Ilūkstes pilsētu, Ilūkstes novada Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Šēderes pagastiem, kā arī Daugavpils novada Sventes pagastu. 

 

   Pagasta kopējā platība – 12468,9 ha, no tiem:

 • 11757,7 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
 • 437,4 ha – meži;
 • 212,8 ha – ūdeņi;
 • 61,0 ha – pārējās zemes.

   Pagastā dzīvo 1106 iedzīvotāji (pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 31.12.2012.), no tiem: 

 • 702 – darbspējas vecumā;
 • 230 – virs darbspējas vecuma;
 • 174 –  līdz darbspējas vecumam.

   Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

 • 73% – latviešu;
 • 10% – krievu;
 • 8% – poļu;
 • 9% –  citu tautību pārstāvju;

   Pilskalnes pagastā darbojas šādas pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības:

   Pilskalnes pagasta pārvalde

   Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pilskalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes reglamentu skatīt šeit

 

Pilskalnes_pag_eka

Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5447

Tālr./fakss: 6-54-62296

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Darba laiks:

Pirmdienās

8.00 - 16.30

Otrdienās

8.00 - 17.30 

Trešdienās

8.00 - 16.30 

Ceturtdienās

8.00 - 16.30 

Piektdienās

8.00 - 15.30

 

(pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30)

 

PĀRVALDĒ APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM:

 

Pārvaldes pārzine

Ludmila Riekstiņa

Tālr.: 6-54-62296 Mob. tālr.: 29264801

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 - 16.30

Otrdienās: 8.00 - 17.30

Trešdienās: 8.00 - 16.30

Ceturtdienās: 8.00 - 16.30

Piektdienās: 8.00 - 15.30

(12.00 - 12.30 – pusdienlaiks)

 

Lietvedības sekretāre / kasiere

Dita Elerte

Tālr.: 6-54-62296

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 - 16.30

Otrdienās: 8.00 - 17.30

Trešdienās: 8.00 - 16.30

Ceturtdienās: 8.00 - 16.30

Piektdienās: 8.00 - 15.30

(12.00 - 12.30 – pusdienlaiks)

 

Sociālā darbiniece

Alvīne Formanicka

Tālr.: 6-54-62296 Mob. tālr.: 26687721

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: pieņem Ilūkstē

Otrdienās: 9.00 - 11.00

Ceturtdienās: pieņem Ilūkstē

 

Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists

Aleksandrs Siņuks

Tālr.: 6-54-40825 Mob. tālr.: 26715070

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 8.00 - 16.30

Ceturtdienās: 8.00 - 16.30

(12.00 - 12.30 – pusdienlaiks)

 

Kultūras pasākumu organizatore / dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Skaidrīte Azarstarpe

Tālr.: 6-54-40826

Mob. tālr.: 29264801, 26634429

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Pieņemšanas laiks:

Trešdienās: 8.30 - 16.30

(12.00 - 12.30 – pusdienlaiks)

 

 

Attīstība  

 • 2008. gadā realizēts LVAF projekts "Brošūras "Meža ainavu mācību taka "Pilskalnes Siguldiņa"" izdošana". Projekta ietvaros izdotas 8000 brošūras latviešu, krievu un angļu valodās.

Siguldina

 • 2008. gadā uzsāktas un 2009. gada oktobrī pabeigtas projekta "Uz ūdens balstīta kopēja tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabala – Water Joy” aktivitātes. Pristainē uzbūvēta laivu piestātne. Daugavā izveidota atpūtas vieta, uzstādītas norādes, informācijas zīmes un stendi;
 • 2008. gadā realizēts NVO projekts „Undīnes māja zaļais ordenis” kura rezultātā dabas takas „Pilskalnes Siguldiņa” sākumā uzstādīts takas makets personām ar kustību traucējumiem;
 • 2008. gadā veikts atpūtas bāzes "Dubezers” remonts – nomainīts jumta segums, ārpuses koka apdare un veikts daļējs iekštelpu remonts.

 Dubezers

Uzņēmējdarbība:

Pilskalnes pagastā ir 55 zemnieku saimniecības un 210 piemājas saimniecības.

Lielākie uzņēmumi:

 • SIA "Dubezers" – piena un gaļas ražošana,
 • SIA "Zemgale LTD” – cūkkopība un liellopu gaļas ražošana,
 • KS "Skaidrītes" – piena lopkopība,
 • SIA "Klēts” – sēklkopība.

Tūrisma objekti: 

 • dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa";
 • dabas parks "Dvietes paliene";
 • pilskalni.

Pagasta teritorijā ir:

 • atpūtas bāze "Dubezers",
 • lauku mājas "Driģenes", "Dailes", "Dzintari", "Rozes", "Rubeņi". 

 

Pagasta vēsture

  Pilskalne rakstos  pirmoreiz minēta ap 1550. gadu kā Kurzemes hercogistes sastāvdaļa. Mežiem noaudzis apvidus, kā īpašnieki ir barona Zīberga zu Višlinga pēcteči. Apbūviešu tiesības un pienākumi paredzēti Gotharda privilēģijas aktā, kas 08.12.1562.gadā dots Pilskalnes īpašniekam Kasparam Zībergam uz savas zemes būvēt Ilūkstes miestu. Nākošie dzimtkungi nosaka miesta iedzīvotajiem tirgošanās un amatu tiesības , malkas ciršanas tiesības Pilskalnes mežos

     Pilskalnes pagasts savu nosaukumu acīmredzot ieguvis no seno pilskalnu daudzuma teritorijā.

    Augšzemes augstienes ZA nogāzē ir vairāki pilskalni – valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi – Kalnišķu, Sidrabiņu, Batarejas, kas tikuši apdzīvoti galvenokārt bronzas laikmetā un pieder baltu švīkātās keramikas kultūrai. Bez jau minētajiem ir vēl četri valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: pilskalns "Lapsu kalns", Zamečkas pilskalns (Ozolkalns), pilskalns un apmetne "Melnais kalns", Palazdiņu pilskalns. Pilskalni pētīti un aprakstīti 1928. gadā izdotajā Ernesta Brastiņa grāmatā "Latvijas pilskalni". 2002. gada maijā LVM Arheoloģijas ekspedīcija uzgāja vēl vienu līdz šim nekur nereģistrētu pilskalnu.

    Pilskalnes pagastā savas pēdas atstāja arī I Pasaules kara dramatiskie notikumi. Divus gadus Pilskalnes muižas tuvumā atradās vācu armijas nocietinājumi un visas iedzīvotāju mājas tika nopostītas. Vācu armijas aizsargbūves, šaursliežu dzelzceļa vietas un karavīru kapi ir palikuši kā mūsu kultūrvēstures daļa. Valsts aizsargājamo vēstures pieminekļu sarakstā iekļautas četras vācu kapsētas Pilskalnes pagastā (1915. - 1917. g.).

   Pilskalnes pagasta teritorija ir bagāta ar dabas aizsardzības teritorijām un objektiem. Pašvaldības apsaimniekošanā ir dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa", vairāki biotopu liegumi, dabas parks "Dvietes paliene".

  1946. gadā Pilskalnes pagasta teritorijā organizējās Pilskalnes pagasta padome. Tās robežās atradās 76 viensētas, no kurām 58 saimniecības no 1948. līdz 1949. gadam iestājās jaundibinātajā lauksaimniecības kooperatīvā "Turība". Pēc kolhoza "Turība" izveidošanās tika organizēti vēl 3 nelieli kolhozi: "Liesma", "Cīņa" un "Iskra". 1950. gada sākās mazo kolhozu apvienošana, kas turpinājās arī vēlākajos gados 1973. gada 16. februārī apvienojās kolhozi "Nākotne" un "Zemgale", 1977. gadā izveidoja lielu kolhozu, "Zemgali"  apvienojot ar "Lāčplēsi". 1992. gada 27. februārī kolhozu "Zemgale" pārveidoja par paju sabiedrību "Pilskalne", kas likvidējās 1993. gadā, izveidojot nelielus kooperatīvus": "Dubezers" , "Skaidrītes" (piena un gaļas ražošana), šķirnes cūku audzēšanai – "Zemgale ltd", sēklkopībai – "Klēts", piensaimniecība "Pilskalnes-1".

     Radās nepieciešamība apvienot arī mazās ciema padomes. 1954. gadā Pilskalnes ciema padomes pakļautībā nāk Doļnajas, Ludvigovas, Gorbunovkas ciema padomes. 1961. gadā pievieno arī Zaļmežnieku ciema padomi. 1961. gadā Pilskalnes ciema padomes teritorija ir 11758 ha, Padomes pārziņā ir 759 viensētas, Pilskalnes četrklasīgā skola (organizēta 1926. gadā ar 40 skolniekiem), 3 klubi, 2 bibliotēkas, medicīniskais punkts, veterinārais iecirknis un 4 veikali. Pirmo skolu Pilskalnē zemnieku bērniem nodibināja Cecīlija Plātere-Zīberga  1853. g – 1902. g.

     Pēc otrās vispārējās tautas skaitīšanas 1925. gadā Pilskalnes pagastā bija 54,5% latviešu tautības iedzīvotāji, 1,7% lietuviešu, 4,7%krievu, 8,8% baltkrievi (baltruteņi), 30% poļi, 0,1 % citas tautības. Uz 2001. gadu Pilskalnes pagastā bija 1317 iedzīvotāji, tai skaitā  74% latvieši, 10,5 % poļi, 9% krievi, 4,55 baltkrievi, 1,5 % lietuvieši, 0,5 % ukraiņi. 1949. gada represijas skāra arī Pilskalni, no pagasta tika represēti 80 iedzīvotāji uz Tomskas apgabalu, tai skaitā  3 bērni līdz 3 gadu vecumam.

      Pilskalnes pagasta iedzīvotāji pieder pie vairākām draudzēm: Ilūkstes Romas katoļu draudzes, Lašu – Ilūkstes evanģēliski luteriskās draudzes. Pagasta teritorijā ir 6 kapsētas piederīgas Ilūkstes Romas katoļu draudzei.

 

Novada pagasti