Iepirkumi

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

 

 

 

Аtpakaļ pie saraksta