Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu   rezultāti

2017./2018. mācību gads

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta 2.posmā

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Latviešu valoda

7.-8. klase

(mazākumtautību izglītības programmā)

1.

Elīna Gaile

Līvānu 2.vidusskola

8.

Līga Andersone

2.

Gabriela Lidija Hukere

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere

3.

Kitija Beitāne

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere