Ilūkstes novada

sākumskolas skolēnu kombinētā satura olimpiādes rezultāti

 

2016. gada 24. martā

Ilūkstes 1.vidusskolā

Nr.p.k. Izglītojamā vārds, uzvārds Klase Skola Pedagoga, konsultanta vārds, uzvārds Iegūtie punkti Vērtējums
1. Estere Fjodorova 1. Ilūkstes 1. vidusskola Sarmīte Isoda 37.8 2.vieta
2. Anastasija Vorslovāne 1. Ilūkstes 1. vidusskola Sarmīte Isoda 20.3 Atzinība
3. Aivis Vucens 1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Marta Vanaga 31.3 3.vieta
4. Tomass Strods 1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Marta Vanaga 31.5 3.vieta
5. Nikita Vasiļjevs 1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Marta Vanaga 30.3 3.vieta
6. Aldis Vaivods-Šulte 1. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Benita Malaja 32.5 3.vieta
7. Elza Ušacka 1. Subates pamatskola Skaidrīte Jasāne 32.5 3.vieta
8. Raivis Kraševskis 1. Subates pamatskola Skaidrīte Jasāne 37 2.vieta
9. Elvis Valpēteris 1. Eglaines pamatskola Iveta Kaķeševa 24.9 Atzinība
10. Laura Linarde 2. Ilūkstes 1. vidusskola Dace Parša 46 2.vieta
11. Anda Šeršņova 2. Ilūkstes 1. vidusskola Dace Parša 34.5 3.vieta
12. Dmitrijs Iļjins 2. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Evita Skrimble 45 2.vieta
13. Keita Žagata 2. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Evita Skrimble 31.5 3.vieta
14. Adrians – Ivo Šaršuns 2. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Evita Skrimble 26.5 Atzinība
15. Marks Orss-Orlovskis 2. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Ineta Galvāne 30 Atzinība
16. Annija Dambīte 2. Subates pamatskola Skaidrīte Jasāne 55 1.vieta
17. Kate Papenoka 2. Subates pamatskola Skaidrīte Jasāne 46.5 2.vieta
18. Daniels Maskaļevs 2. Eglaines pamatskola Anita Naļivaiko 45.5 2.vieta
19. Gabriela Sutiņa-Zutiņa 2. Eglaines pamatskola Anita Naļivaiko 38.5 3.vieta
20. Rihards Bogdanovičs 3. Ilūkstes 1. vidusskola Ingrīda Silapētere 43 2.vieta
21. Elīna Gerasimova 3. Ilūkstes 1. vidusskola Ingrīda Silapētere 42 2.vieta
22. Margita Gruberte 3. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Dzintra Stašule 50.5 1.vieta
23. Reinis Krasausks 3. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Dzintra Stašule 34 3.vieta
24. Alberta Zeltiņa 3. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Dzintra Stašule 42 2.vieta
25. Rainers Bulgačs 3. Subates pamatskola Diāna Timofejeva 13.5 Pateicība
26. Agnese Feldentāle 3. Subates pamatskola Diāna Timofejeva 27.5 3.vieta
27. Nikola Papaurele 3. Subates pamatskola Diāna Timofejeva 18.5 Atzinība
28. Katrina Baltmane 3. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Līga Kūliņa 51 1.vieta
29. Dagmāra Dumbra-Dumbrovska 3. Eglaines pamatskola Lilita Bērziņa 34 3.vieta
30. Viktorija Dreimane 3. Eglaines pamatskola Lilita Bērziņa 32 3.vieta

 

 

Sagatavoja Ilūkstes novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja Mairita Rimoviča