Drukāt

        Šī Ilūkstes novada mājas lapas sadaļa dod iespējas iepazīties ar aktuālāko informāciju par ES fondu projektu konkursiem un konkursu nosacījumiem, izveidojot tiešsaisti ar dažādiem Latvijas informācijas avotiem.  Informācija ir saistoša uzņēmējiem, lauksaimniekiem, nevalstiskajām organizācijām, iestāžu vadītājiem un jauniešiem.

       Konsultācijas par konkrētām programmām Ilūkstes novada iedzīvotājiem sniedz arī Ilūkstes novada domes attīstības plānošanas nodaļa Brīvības ielā 7, Ilūkstē 15.kab., tālr. 65447860.

 

Tuvākajā laikā LAD uzsāks pieteikumu reģistrēšanu vairākos lauku attīstības projektu pasākumos. Sīkāku informāciju skatīt šeit.

ES fondi
Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 Latgales reģiona portāls

Ekonomikas ministrija

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Satiksmes ministrija

Latvijas vides aizsardzības fonds
Vides ministrija (projekti)

Vides ministrija (Fondi un investīcijas)

Latvijas Dabas fonds 

Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts kultūrkapitāla fonds