Biedrība "Jauniešu brīvdienu centrs"

 

 

Bebrenes ciemā, Bebrenes pagasts

 

Centra pilns nosaukums

Jauniešu brīvdienu centrs

Centra dibinātājs

Biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs”

Centra adrese

Bebrenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Centra vadītājs un darbinieki

Inese Kudiņa

Centra mērķis

Nodrošināt atbalstu jauniešu brīvā laika saturīgai pavadīšanai

Centra uzdevumi

Motivēt jauniešus darboties interešu izglītībā.

Iesaistīties projektu veidošanā un īstenošanā.

Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

Centra bezmaksas pakalpojumi

Trenažieru zāle

Konferenču zāle

Diskusiju klubs

Atpūtas telpa

Centra aprīkojums

Trenažieri, velosipēdi, teltis, guļammaisi, binokļi, televizors, prezentācijas iekārta

Piemērota vide aktīvas atpūtas iespējām blakus Centram

Sporta laukums, sporta zāle, parks, velomaršruts