KF-ieguldijums ES LIAA

    SIA ORNAMENTS 2015. gada 11. februārī ir noslēdzis līgumu Nr.L-PCS-15-0117 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta id.nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/004 „Pašulienes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība: katlu maja”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

KF-ieguldijums ES LIAA

      SIA ORNAMENTS ir noslēdzis 2013. gada 26. martā līgumu Nr.L-PCS-13-0076 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta id.nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025 „Katlu mājas „Bebrenes Tehnikums” siltumenerģījas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.


 LIAA_ERAF_ieguld_ES

              SIA ORNAMENTS ir noslēdzis 2011. gada 25. novembrī līgumu Nr.L-DMS-11-0320 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta id.nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/146 „Daudzdzīvokļu mājas Ilūkstē, Upes ielā 2 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi„ īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.