PASĀKUMI SEPTEMBRĪ

Datums

Laiks

Norises vieta

Pasākums

1. septembris

14.00

Šēderes kultūras nams

Zinību diena

No plkst. 10.30 līdz 12.30

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Zinību diena

No 1. līdz 16. septembrim

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;

Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Ilūkstes novada kultūras centrs

Izstāde „Laika kaleidoskops”

8. septembris

14.00

Eglaines kultūras nams

Dzejas diena

9. septembris

13.00

Dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrs „Gulbji” (Bebrenes pagasta Putnu salā)

Vides klases nodarbības „Tagadnes un pagātnes krustceles Dvietes upes ielejā” (Eiropas Kultūras mantojuma dienu 2017” pasākums)

15. septembris

22.00

Dvietes kultūras nams

Balle kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas „Apvedceļš”

ATCELTA!

16. septembris

13.00

Červonkas kapsēta Eglaines pagastā

„Varoņu vēstures ceļš „Lietuva–Latvija – 100” (Svinīga kritušo Lietuvas karavīru godināšana)

14.30

Eglaines kultūras nams

Tikšanās ar Latvijā dzīvojošiem lietuviešiem

17. septembris

13.00

Subates luterāņu baznīca

Akustiskās mūzikas koncerts „Dzīvās balsis”

23. septembris

10.00

Bebrenes kultūras nama pagalms

Miķeļdienas tirgus

PĀRCELTS UZ 30. SEPTEMBRI!

12.30

Ilūkstes pilsētas stadions

Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām

15.00

Eglaines kultūras nams

Rudens pasākums „Miķeļa vezumiņš”

19.00

Ilūkstes novada kultūras cents

Pašmāju komiķa un rakstnieka Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas šovs (par valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par pašlaik un vienmēr aktuālo)

27. septembris

19.30

Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa”

Vakara pārgājiens ar lukturiem pa taku (no atpūtas mājas „Dubezers” līdz informācijas namiņam)