Raudas internātpamatskola

 

Adrese: "Raudas skola",Rauda,Šēderes pag.,Ilūkstes nov., LV-5474
Direktors: Andrejs Vēvers

Kontakttālruņi:
Lietvedība - tālr,/fakss 65475025
Direktora vietnieki - tālr. 65475040
Skolas mob.tālr. - 29484026

 

Mājas lapu skatīt šeit

 

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS skatīt šeit