Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada septembra mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

1.-30.09

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

Visu septembra mēnesi

Bibliotekārā stunda “Bibliotēka - draugs, palīgs un vārti uz pasauli”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

3.

Visu mēnesi

Grāmatu apskats, pārrunas

„ Bērnu/Jauniešu / Vecāku     žūrija 2017” / Nāc un piedalies!

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

4.

04.09

Bibliotekārā stunda „ Vienība, vadonība, latviskums / K. Ulmanis ” /Politiķim, Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanis - 140

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

5.

11.09

Literārā stunda, ekskursija     „ Mani mīļi dzejolīši ” / PII „ Zvaniņš ” vecākas grupiņas ciemošanās bibliotēkā. Jauno bērnu   grāmatu un periodikas apskats

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

6.

20.09 plkst. 12.15

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri /Ilūkstes novada kultūras centrā/

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

7.

12.09

plkst. 14.30

Dzejas dienu pasākums pie Ilūkstes novada mākslas un mūzikas skolas /Kraukļa krāsošana/

Ilūkstes novada mākslas un mūzikas skola, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

8.

19.-30.09

Ābolu diena /Literatūras izstāde, ābolu un izstrādājumu no āboliem degustācija/

Šēderes pagasta bibliotēka

9.

4.09

Bibliotekārā stunda „Literatūras meklēšana un Bērni jautā-bibliotekārs atbild”

Eglaines pagasta bibliotēka

10.

11.-15.09

Dzejas dienas

„Dzeja mūs uzrunā….”

(piedalās vietējie dzejnieki)

Eglaines pagasta bibliotēka

11.

Datums tiek precizēts

   “Šodien iešu es uz skolu,

   Līdzi ņemšu jauno somu..”

Pirmklasnieku un klases audzinātājas ekskursija uz bibliotēku. Literatūras lasīšanas stunda. Jaunu lasītāju reģistrēšana.

Bebrenes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

3.09

“Latviešu dzejniecei Lijai Brīdakai-85 (1932). „Nokrīt atkal viens ābols/ no zara-/ piepildījums/ vai likteņa trieciens?” L.Brīdaka

Subates pilsētas bibliotēka

2.

4.09

“Tautsaimniekam, politiķim, LV prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim-140 (1871-1942). „Mūsos vajaga   būt svētam, tīram pašlepnumam. Mēs neesam tie, kas grib citus apspiest, bet mēs arī neļausimies no citiem apspiesties.” K.Ulmanis

Subates pilsētas bibliotēka

3.

25.09

“Latviešu žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam-90 (1927-2010

Subates pilsētas bibliotēka

4.

4.09

Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936–1940)

Kārlim Ulmanim — 140 (1877–1942)

„Zem Latvijas karoga”

Šēderes pagasta bibliotēka

5.

01.09.

Izstāde veltīta Zinību dienai

             „Lai Tev katra skolas diena
               Ir vienmēr īpaša un viena.
               Lai Tev prātā jauna doma
              Un ik rītu laba oma.
               Lai Tevi klasē visi ciena
             Un Tu nepaliktu viens.
             Lai Tev skolā labi iet,
             Zināšanas galvā liec,

               Slinkumu gan laukā triec!”

Eglaines pagasta bibliotēka

6.

04.09.

Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936–1940) Kārlim

Ulmanim — 140 (1877–1942)

Eglaines pagasta bibliotēka

7.

08.09.

Starptautiskā lasītprasmes diena

Eglaines pagasta bibliotēka

8.

10. - 20.

septembris

Izstāde veltīta   Dzejas dienām

(Vietējie dzejnieki: Stefānija Lazdāne, Jana Vagulāne)

Eglaines pagasta bibliotēka

9.

21.09.

Amerikāņu rakstniekam un

romāna „Zaļā jūdze” autoram Stīvenam Edvinam Kingam — 70 (1947)

Eglaines pagasta bibliotēka

10.

29.09.

Izstāde veltīta Miķeļdienai

„Miķeļi – Apjumības”

   ”Miķeļdiena atkal klāt,

     Jātaisa kāds rudens darbs.

     Tas man ļoti patika,

     Iznāca man darbiņš labs”( Latv.taut. dz.)

Eglaines pagasta bibliotēka

11.

05.09.

„Es gribu skolā iet”, grāmatu izstāde veltīta skolai

Pašulienes bibliotēkas

12.

20.09.

„Tu vari nebūt moderns, bet stilīgs gan!”, modes žurnālu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

13.

29.09.

„Miķeļdiena”, grāmatu un rudens kompozīciju izstāde

Pašulienes bibliotēkas

14.

6.09

„Latviešu dzejnieki - bērniem”

Dvietes pagasta bibliotēka

15.

9. 09

Romānu „Lauska” un „Zemes sāpe” autorei, latviešu rakstniecei Vijai Upmalei – 85

Dvietes pagasta bibliotēka

16.

20. 09

Amerikāņu rakstniekam Viljamam Folknesam – 120

Dvietes pagasta bibliotēka

17.

27. 09

„Mosties, mosties reiz svabadais gars...” latviešu dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150

Dvietes pagasta bibliotēka

18.

30. 09

Latviešu rakstniecei, romāna „Klūgu mūks” autorei Ingai Ābelei – 45

Dvietes pagasta bibliotēka

19.

1.09

“Grāmatas izklaidei un mācībām’’

Pilskalnes pagasta bibliotēka

20.

4.09

“Tauta satiekas svētkos,

un tādu brīžu mums vajag,...”

                                     /L.Brīdaka/

Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85

Pilskalnes pagasta bibliotēka

21.

6.09

„Derētu kaut ko ievārīt ziemai”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

22.

11.09

„ Dzejas dienas 2017 ”

/ Latviešu bērnu dzejnieku dzejoļu izstāde.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

23.

29.09

Folkloras stunda „ Miķeļi – ražas svētki ” / Literatūra par rudens saulgriežiem – Miķeļdienu, tās   tradīcijas, ticējumi, paražas

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

24.

3.09.

Izstāde “Kā augļi nobriest dzīves atziņas…” dzejniecei Lijai Brīdakai -85

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

25.

4.09

Izstāde “Tavs mūžs, tavs piemineklis… ” Tautsaimniekam , politiķim Latvijas valsts prezidentam Kārlim Ulmanim-140

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

26.

4.09

”Septembra dienas, dzejas dienas” jaunākā dzeja bibliotēkā

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

27.

4.09

”Sēņotāji, sēņotāji rītos ilgi neguļat…”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

28.

21.09

“Amerikāņu šausmu romānu karalim – Stīvenam Kingam -70”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

29.

25.09

“Žurnālistam , rakstniekam Gunāram Ievkalnam- 90”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

30.

29.09

“Rudens saulgrieži –Miķeļi jeb Apjumības”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

31.

29.09

“ Maļ dzirnavas melus

Un meliem zemi baro

Lūst kauli. Šķēpi nelūst

Un Donkihoti karo” spāņu rakstniekam Migelam de Servantesam -470

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

32.

01.09

“Septembrī dzimušos steidzina dzīve… “ - dzejniecei Lijai Brīdakai – 85 (1932)

Bebrenes pagasta bibliotēka

33.

01.09.

“Latviskās enerģijas nesējs” -tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim- 140 ( 1877-1942)

Bebrenes pagasta bibliotēka

34.

06.09.

“Un atkal rudens Dzejas dienas”

Bebrenes pagasta bibliotēka

35.

13.09.

“Konservēsim ar prieku”

Bebrenes pagasta bibliotēka

36

11.09.

Literatūras izstāde bērniem:

“Pēti un uzzini” - enciklopēdiju izstāde

Bebrenes pagasta bibliotēka

 

                    Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.