Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada NOVEMBRA mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

1.-30.11

Datorapmācības ( individuālās)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

4.11

Radošā darbnīca „Sveiciens Latvijai

Dvietes pagasta bibliotēka

3.

14.11

Filmu pēcpusdiena „ Karlsons lido atkal ” / Svinēsim zviedru bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 110. dzimšanas dienu. Noskatīsimies animācijas filmu par brālīti un Karlsonu

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

4.

Visu mēnesi

Jauno grāmatu informācijas diena

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

5.

13.11

Pasākums „Sagaidot Latvijas 99. neatkarības gadadienu Skatāmies videofilmas

Eglaines pagasta bibliotēka

6.

9.11

„Diena bez datora”, bērnu izdomāti vai piedzīvoti jocīgi atgadījumi, galda spēles, mīklu minēšana, pasākums

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

7.

17.11

„Pakāpies uz varavīksnes loka zīmējot mūsu Latviju”, bērnu zīmējumu izstāde

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

8.

28.11

Ko tu zini par Latviju?”, grāmatu izstāde un erudīcijas spēle, pasākums

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

9.

Visu mēnesi

„Pārdomas par grāmatu” Bibliotekāra stunda -saruna

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

11.11

„Sadegsim sveces varoņu piemiņai -11.novembris -Lāčplēša diena”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

12.11

Izstāde “Paula Putniņa lugas - latviešu lauku dzīves hrestomātija” dramaturgam Paulam Putniņam-80

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3.

13.11

Izstāde “..tas mirklis vien! Mirkli dzīvot vērts…” dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam -80

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

4.

14.11

Izstāde “ Karlsona mammai-zviedru bērnu rakstniecei- Astrīdai Lindgrēnai -110”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

5.

14.11

Izstāde „Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam…” 18.novembris Latvija Republikas proklamēšanas diena

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

6.

30.11

Izstāde “Gulivera tēvam -350” angļu rakstniekam Džonatanam Sviftam -350

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

7.

10.11.

Izstāde veltīta Mārtiņdienai

                 „Zeme rīb, rati klaudz,
                 Kas to zemi rībināja?
                 Nu atbrauca Mārtiņdiena
                 Deviņiem kumeļiem

Eglaines pagasta bibliotēka

8.

11.11.

Izstāde veltīta Lāčplēša dienai

(pirms 80 gadiem (1936. gada 11. novembrī) svinīgi iesvētīti Brāļu kapi)

Eglaines pagasta bibliotēka

9.

14.11.

Zviedru rakstniecei un bērnu grāmatu

„Brālītis un Ķarlsons, kas dzīvo uz jumta”, „Pepija Garzeķe” u.c. autorei Astrīdai Lindgrēnei — 110 (1907–2002)

Eglaines pagasta bibliotēka

10.

18.11.

Izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai:

   „Darbs un cenšanās pēc tālākas pilnības -tie ir faktori, kas dara dzīvi modru un gaišu un tautu laimīgu”

Eglaines pagasta bibliotēka

11.

26.11.

Izstāde veltīta Pirmajai Adventei

„Pārdomu laiks ir klāt”

Eglaines pagasta bibliotēka

12.

8. 11

„Latvijai – dzimšanas dienā!”

Dvietes pagasta bibliotēka

13.

8. 11

Amerikāņu rakstniekam Kurtam Vonnegūtam – 95

Dvietes pagasta bibliotēka

14.

10. 11

Karlsona un Emīla autorei, zviedru rakstniecei Astrīdei Lindgrēnei – 110

Dvietes pagasta bibliotēka

15.

29. 11

„Zaļās zemes” autoram, latviešu rakstniekam Andrejam Upītim – 140

Dvietes pagasta bibliotēka

16.

4.11

„Pasaulīt, tu ļaužu ēka…”

Dramaturgam Paulam Putniņam — 80

Pilskalnes pagasta bibliotēka

17.

7.11

„Lāčplēša diena”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

18.

11.11

Es brīnos par sauli Latvijā,

Cik gan tā spoža un jauka 

Kā mirdz tā zirnekļa pinumā

Uz rudenī nokopta lauka!(A.Bārda)

18.novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Pilskalnes pagasta bibliotēka

19.

15.11

„Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls…

Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110

Pilskalnes pagasta bibliotēka

20.

11.11

“ Latviešu dramaturgam Paulam Putniņam-80 (1937)”

Subates pilsētas bibliotēka

21.

14.11

“Latviešu dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam-80 (1937-2013). „Pret nepiepildīto, pret pašu nāvi/ Tu, dzeja, naivumā un līksmē stāvi.” I. Auziņš

Subates pilsētas bibliotēka

22.

15.11

“Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai-110 (1907-2002). „Neviens cits bērns mani neiedvesmo rakstīšanai kā vien tā meitene, kāda es pati reiz esmu bijusi.” A. Lindgrēna

Subates pilsētas bibliotēka

23.

10.11.

Mārtiņdiena

Tradīcijas, godi Latvijā

Šēderes pagasta bibliotēka

24.

11.11

Latvijas tautai nozīmīgie svētki – Lāčplēša diena

Šēderes pagasta bibliotēka

25.

12.11.

Dramaturgam Paulam Putniņam — 80

(1937),,Neatkarīga un brīva Latvija ir mans sapnis"

Šēderes pagasta bibliotēka

26.

14.11.

Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei — 110(1907–2002)

"Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi"

Šēderes pagasta bibliotēka

27.

15.11.

Skats uz Latviju caur jaunu grāmatu”         ( izstāde par Latviju)

Šēderes pagasta bibliotēka

28.

10.11

Izstāde – folkloras stunda

„ Mārtiņdienas jampadracis! „ / Mārtiņdienas svinēšanas tradīcijas, mīklu minēšana, rotaļas kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

29.

6.11

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ( izstādes, rītausmas stunda )

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

30.

6.11

„ Latvijas karavīrus   godinot ” / Veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

31.

15.11

„ Piemini Latviju “ J. Jaunsudrabiņš ” / Veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

32.

12. 11

„ Spēlēsim teātri ” / Veltīta izcilajam latviešu dramaturgam Paulam Putniņam - 80

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

33.

1.11

“… Es gribu pateikt jums, ko zinu pats..”- dzejniekam Albertam Ločmelim – 80 ( 1937)

Bebrenes pagasta bibliotēka

34.

6.11

“Dievs, svētī cīņām mūs! Dievs svētī miera gaitām “ – 11.novembris -Lāčplēša diena

Bebrenes pagasta bibliotēka

35.

6.11

“Tev mūžam dzīvot Latvija!” – 18.novembris- LR Proklamēšanas diena

Bebrenes pagasta bibliotēka

36.

10.11

“Patiesība nekad nemainās, skaistums dzīvo mūžīgi” - dramaturgam Paulam Putniņam 80 ( 1937)

Bebrenes pagasta bibliotēka

37.

10.11

Dzeja ir kā mīlestība – tai nav ne vecuma, nedz jebkādu citu robežu... - dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam - 80 ( 1837-2013)

Bebrenes pagasta bibliotēka

38.

12.11

„Karlsons un citi dzīvo bibliotēkā”

- zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei – 110 ( 1907-2002)

Bebrenes pagasta bibliotēka

 

Esiet laipni aicināti piedalīties visos pasākumos!